Veletrh se tentokrát zaměřil na umění 19. století. Česká společnost byla v té době poměrně bohatá a vzdělaná, kvetla výtvarná řemesla i umění. Proto je toto období velmi bohatě zastoupeno na trhu. Empírové umělecké předměty se vyznačují dokonalou symetrií, účelností, strohostí a štíhlými liniemi. Těžký nábytek doplní na veletrhu porcelánové vázy s výjevy z antické mytologie, hladké porcelánové koflíky, svícny z pozlaceného bronzu nebo typické empírové hodiny zdobené antickými motivy. Kromě empírových skvostů jsou vystaveny i předměty ve stylu biedermeieru, novogotiky, novorenesance, romantismu, realismu a počátků secese.

Mezi sběrateli starožitností je dlouhodobě nejoblíbenější malba. Na veletrhu jsou vystaveny například obrazy českých krajinářů Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka a Antonína Waldhausera. Součástí výstavních expozic bude i sklo, porcelán, nábytek a řada dalších doplňků.

Návštěvníci veletrhu, který bude mít otevřeno od 10:00 do 19:00, si budou moci umělecké artefakty nejen prohlédnout, ale přímo od vystavovatelů také na místě zakoupit za příznivé veletržní ceny.