Výstava je rozdělena do tří tematických celků: obecná část se věnuje základním informacím o Akademii věd ČR, další představuje několik vědeckých osobností, nejrozsáhlejší část seznamuje s významnými vědeckými objevy, důležitými projekty a výsledky mezinárodní spolupráce. Potrvá do 14. listopadu.