Setkání je oslavou nejznámějšího českého světce a „Pražana“ svatého Jana Nepomuckého, patrona komunikace, mostů a všech lidí od vody. V předvečer svátku světce, na takzvanou vigilii, se koná mše, procesí a barokní vodní koncert na hladině Vltavy.

Letos do Prahy zavítaly historické lodě z řeky Neretvy, z chorvatského města Metković, jehož je svatý Jan Nepomucký rovněž patronem. Nechybí ani benátští gondoliéři. Svatý

Jan Nepomucký je taktéž jedním z osmi patronů Benátek a tamních gondoliérů.

Sobotní část slavností se konala na náplavce u Hergetovy cihelny, kde návštěvníci mohli zažít od 14 do 18 hodin chorvatsko – benátské odpoledne.

Nedělní program nabídne:
• 14.30 Zdobení koní, Hradčanské náměstí
• 16.30 Žehnání koním a jezdcům, Hradčanské náměstí
• 17.30 Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava
• 19.00 Svatojánské procesí na Karlův most
• 19.45 Maraton lodí z řeky Neretvy, plavba otužilců, Karlův most
• 20.00 Pobožnost před kostelem sv. Františka (Křižovnické nám.)
• 20.30 Koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem