Výstavní a publikační projekt, autorsky připravený ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy, Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně a Galerie výtvarného umění v Hodoníně, se bude poprvé systematicky věnovat „doprovodnému programu“, který byl Rodinovi před sto dvaceti lety připraven.

„Na základě nového studia archivních pramenů, to jest časopisů, korespondence, osobních archivů se bude snažit zmapovat důvody, proč přijel Auguste Rodin na Moravské Slovácko, kde navštívil Výstavu slovenských a moravských výtvarných umělců v Hodoníně a kde u příležitosti jeho návštěvy proběhla téměř celoslovácká slavnost. Celá „slavnost“ byla uměle připraveným, objednaným počinem, nevážícím se na žádné konkrétní události v životě venkova, jako jsou hody či jiné církevní svátky,“ uvádějí organizátoři.

Výstava Pražská Pallas a Moravská Hellas se uskuteční do úterý 25. října do 29. ledna 2023 v Domě fotografie v Revoluční ulici. Otevřena bude denně mimo pondělí.