Lidé se díky speciální akci mohli podívat do prostor, které nejsou běžně přístupné. Zhruba hodinovou prohlídku v Invalidovně komentovaly citlivě a dobově oblečené průvodkyně, které návštěvníky seznámily s historií a budoucností Invalidovny. Nechyběli ani živí invalidé. 

Plavba zvonu #9801 po Vltavě do Prahy.
Pozvánka: Desetitunový zvon #9801 bude pro všechny k vidění na Čapadle

Karlínská Invalidovna je jednou z nejstarších staveb v osmé městské části. Pro potřeby válečných veteránů ji začal stavět hrabě Petr Strozzi. Základní kámen Invalidovny byl položen za osobní účasti císaře Karla VI. dne 15. srpna 1732 a jedná se o českou barokní architekturu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V současné době je ve špatném technickém stavu, v roce 2018 získal budovu Národní památkový ústav, který se místo snaží oživit.