„První světová válka zcela změnila středovýchodní Evropu. Na rozvalinách čtyř starých impérií vzniklo mnoho nových států a téměř všechny hranice byly nově vytyčeny, často v průběhu pokračujících vojenských konfliktů, z nichž některé trvaly dokonce až do roku 1923. Po velkých ztrátách se region začal obnovovat a modernizovat. Vznikla nová Evropa,” píší organizátoři na oficiální facebookové události.

Právě na tato bouřlivá léta se zaměřuje putovní venkovní výstava, která byla v pondělí slavnostně zahájena. Návštěvníci se mohou těšit na více než 200 archivních i multimediálních materiálů – fotografií, map a filmů. Dění po I. světové válce představují také individuálními příběhy lidí z daného období ve středovýchodní části kontinentu.