Obecně pak navazuje nejen na kulturní tradice této městské části, ale také připravovanou revitalizaci vrchu Vítkov, dokončovanou proměnu cyklostezky pod Vítkovem a Tachovského náměstí, podporuje vznik nového kulturního klastru v okolí Krenovky a Divadla Ponec. Jednodenním happeningem připomene i sté výročí vydání kultovního románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

Hlavní aktivitu představují site-specific instalace a intervence doplněné o doprovodný program v podobě debat, performancí, happeningů, koncertů a divadla. Ideou festivalu je oživení architektonického a kulturního dědictví Dolního Žižkova a vrchu Vítkov spolu s upozorněním na historicko-urbanistickou strukturu a industriální topografii této lokality.

Umělecké a architektonické intervence do městské krajiny hledající individuální řešení pro daná místa povedou k posílení jejich genia loci. Doprovodný program integruje také místní kulturní aktivity, čímž zajišťuje rovněž sociální rozměr. Kulturně-sociální inkluze se zde stává intelektuální materií pro udržitelnost specifičnosti této historické městské krajiny nedaleko centra Prahy.

Festival se koná ve spolupráci s Městskou částí Praha 3, Galerií hlavního města Prahy, Tancem Praha, Krenovkou sobě a Unijazzem. Byl finančně podpořen hlavním městem Prahou, programem Ministerstva kultury ČR – Podpora trvalé udržitelnosti projektu Evropské hlavní město kultury, programem Umění pro město, Městskou částí Praha 3.

"Na zeď zde sprejuji převážně romské spoluobčany, většinou jsou zaklíněni v nějakých problémech, jsou to ale krásní lidé. Je to specifická komunita a to mě láká. Portréty jsem získal fotografováním na mobil, teď je používám jako předlohu, ale zadarmo to nebylo, nejdražší mě stál dvě stě korun," uvedl s úsměvem malíř a sochař Aleš Novák.

Paní Markéta přišla s přítelem. "Jsem z Vinohrad a musím říct že tady jsem nikdy nebyla. Je to tady nádherné, ještě tady z některých míst dýchá atmosféra dávných časů. Cyklostezka je fajn, jen ten provoz je obrovský a chodec se musí mít na pozoru," řekla.