Zahájení a zároveň první zastavení bylo u Národního technického muzea, kde k tanci i do zpěvu hrála kapela Furiant. Účastníkům reje bylo poté předáno masopustní právo a následoval další parádní program. Příchozí mohli zhlédnout Masopustní hru v podání pražského Divadelního spolku Ty-já-tr či vystoupení chůdařů. Kdo se nabažil maškar, mohl si odskočit i na prohlídku technického muzea.

Rozveselený průvod se dále přesunul k Národnímu zemědělskému muzeu. I zde vytrvale hráli Furianti, které vystřídali ochotníci z Ty-já-tru s interaktivní folklorní písničkou a procházkou nazvanou Dědečku, prosím písničku. V muzeu mohli návštěvníci vidět, jak vypadala staročeská zabijačka i jaké k ní bylo potřeba náčiní.

Třetí zastavení Letenského masopustu bylo v Letohradské ulici v divadelním Klubu Letka, kde herci Ty-já-tru sehráli poetické strašipředstavení Máme kostru ve skříni.

Předposlední zastávku udělal průvod maškar v Korunovační ulici ve Vodárenské věži, kde si zájemci prohlédli výstavu sedmatřicetiletého českého umělce s ruskými kořeny Vladimíra Kyseljova. K veselé náladě přispěl i pěvecký soubor Sborůvky a stejně tak Pavel Langer s Masopustním čarováním.

Večerní závěr masopustu patřil Galerii Scarabeus a Muzeu kávy. Ten byl nejen o kávě ale i o dřevěných hercích – loutkách. Letenský masopust vyvrcholil v sobotu večer pohřbíváním basy. Zpěv a hru na dobové nástroje představil komorní soubor Michaela Pospíšila z Ritonello z Vysočiny s představením Juž masopust nastal!

Akci uspořádala Galerie Scarabeus společně dalšími kulturními institucemi městské části Prahy 7 a umělci.