Podle informací kurátora Ladislava Kessnera vystavená díla zviditelňují mnohotvárné vztahy mezi modelem a určitou formou hmotné nebo imaginární reality. „Modely jsou zhmotněním imaginárních představ, které mohou být hravé 
a často se v nich odráží povaha utopických či jiných světů s vlastními zákonitostmi. Fungují tak jako prostředek komentáře či kritiky soudobé společnosti," vysvětlil kurátor.

Jedna z umělkyň, Mariele Neudeckerová, se při vytváření svého modelu - objektu inspirovala modulární architekturou, konkrétně výzkumnou stanicí Halley VI, která se nachází na Antarktidě. Po měsíčním studování na jižním pólu, vytvořila soubor objektů a videí, které také ukazuje v Rudolfinu.