Veselohra pojednává o na prvních pohled neveselých věcech, jako je například stáří nebo samota.