K 20. výročí vzniku karlínského Centra integrace dětí a mládeže se v Paláci Akropolis na Žižkově uskutečnil benefiční koncert. Na něm s úvodní pantomimou vystoupil Štěpán Vizi, se Zahradou od Jiřího Trnky děti z Dismanova rozhlasového dětského souboru, taneční skupina Aspekt, soubor Hluchavky léčivé, nevidomá zpěvačka Ráchel Skleničková nebo hudební skupiny Duende a Atarés. Centrum integrace dětí a mládeže je humanitární občanské sdružení, které se snaží vytvářet podmínky pro integraci zdravotně, sociálně a jinak znevýhodněných dětí a mládeže. 16. ročník Festivalu integrace Slunce potrvá do neděle.