Dlouho to vypadalo, že Správa Pražského hradu nenajde finance na dokončení rekonstrukce a otevření se posune. Nakonec ale práce skončily a významná sbírka výtvarného umění zase bude přístupná.

Obrazárna Pražského hradu je jedna z nejstarších kontinuálně existujících tuzemských uměleckých sbírek, v novodobé podobě byla otevřena v roce 1965. Kolekce evropského malířství zahrnuje díla starých mistrů německé a nizozemské renesance, italské renesance a manýrismu i umělců středoevropského a holandského baroka.

Historie Obrazárny sahá až k rudolfinským sbírkám. V jejím souboru jsou díla malířů, jako jsou Tizian, Rubens, Tintoretto, Veronese nebo Cranach.

„Od roku 1583, kdy Rudolf II. požádal české stavy o příspěvek na zvelebení Pražského hradu, došlo nejen k nákupům obrazů a soch po celé Evropě a k vytváření uměleckých děl na zakázku pro tuto sbírku, ale i k dostavbě několika sálů pro jejich vystavení. Prostor byl vybrán nad již dříve postavenými Konírnami mezi dnešním II. nádvořím a Jelením příkopem a také v budově oddělující dnešní druhé a třetí nádvoří. Celá sbírka v roce 1612, kdy Rudolf II. umírá, obsahovala kolem 3000 děl,“ uvádí webové stránky Pražského hradu.

Podstatnou část sbírky pak zakoupil v roce 1650 císař Ferdinand III. v Antverpách jako náhradu za rudolfínské sbírky uloupené Švédy. V 18. století byly přivezeny z Vídně do Prahy některé obrazy arcivévody Leopolda Viléma. Díla českého baroka a 19. století byla zakoupena po první světové válce z Masarykova národního fondu a v roce 1965 byla sbírka obohacena o další akvizice.

Obrazárna vždy patřila k návštěvnickým lákadlům Hradu. Od roku 2019, kdy se v ní rozbila klimatizace, ale byla zavřená. Prostor patřil k těm, kde bylo nejstálejší klima nutné pro staletí stará díla, která potřebují stabilní vlhkost a teplotu. Hrad uváděl, že připravil projekt na rekonstrukci Obrazárny, s příchodem covidu-19 ale přišly ztráty na příjmech z cestovního ruchu, které přípravy zbrzdily.

Část děl byla k vidění v daleko menší Jízdárně Pražského hradu od letošního léta. Výstava, která trvala do prosince, zahrnovala 68 z původních 128 děl. Největším jejím magnetem byla jména jako Hans von Aachen, Bartholomeus Spranger, Joseph Heintz, Joos van Cleve, Peter Paul Rubens, Lucas Cranach, Hans Holbein, Tiziano Vecelio, Paolo Caliari zvaný Veronese, Jacopo Robusti zvaný Tintoretto a další.

Obrazárna Pražského hradu by měla být otevřena denně od 9 do 16 hodin, vstupné zde stojí podle webu Hradu 150 kourn, rodinné pak 300 a snížené 80 korun.