Obce reagovaly na výzvu, kterou koncem minulého roku adresovali starostům kardinál Dominik Duka a předseda Svazu měst a obcí František Lukl. „Obcí, které buď již přispěly, nebo s nimi jednáme, je nyní 69," řekl ve středu Pávek.

Komise vybírá ze čtyř nabídek 

Suma, která ve veřejné sbírce přibývá, narostla od prosince o několik milionů korun. Přispívají také firmy, církev ale na počátku sbírky deklarovala, že největší finanční zátěž ponese sama. Praha už přispěla na pořízení nových varhan milionem korun. Jména všech přispívajících měst a obcí budou zaznamenána v knize donátorů.

Podle Pávka by do několika týdnů měl být znám zhotovitel nového přístroje. Příslušná komise vybírá ze čtyř nabídek podle umělecké kvality, kreativity návrhu, architektonického ztvárnění varhanní skříně, technických parametrů i podle ceny.

Nové varhany budou originálním uměleckým dílem 

V pražské katedrále by nové varhany měly být instalovány nejpozději 28. září 2019. Mají ve 21. století ukončit dostavbu katedrály, která v současnosti patří církvi i státu zároveň. Iniciátoři projektu v roce 2015 vyhlásili národní sbírku.

Katedrální varhany budou originálním uměleckým dílem stavěným na míru prostoru svatovítské katedrály se složitým členěním i náročnou akustikou. Stavbu nových varhan je možné podpořit příspěvkem na bankovní účet Nadačního fondu Svatovítské varhany: 2109930876/2700.

V minulosti byly učiněny tři pokusy postavit nový nástroj 

Dosavadní Mölzerovy romantické varhany na Wohlmutově kruchtě nad chórovou kaplí jsou zvukově dostačující pouze pro starou část. Od dostavby katedrály proto byly učiněny už tři pokusy postavit nový nástroj, který by zvukově zaplnil prostor celé dostavěné katedrály. Pro tento účel byl vystavěn velký novogotický kůr nad hlavním vchodem s rozetou.

Čtěte také: V Rudolfinu se uskuteční koncert ve prospěch varhan do sv. Víta