Ministr Staněk to ve středu řekl ČTK po návštěvě sídla NK v Klementinu. Prohlédl si revitalizované prostory barokního areálu a řekl, že třetí etapu oprav, která začne příští rok, bude možné prodloužit a čerpat na ni peníze i z příštího vládního programu. Současný Program péče o národní kulturní poklad skončí v roce 2020 a vláda plánuje připravit další, z něhož by se opět opravovala sídla státních kulturních institucí.

Staněk s ředitelem knihovny Martinem Kocandou mluvil také o digitalizaci knihovních fondů a o nutné záchraně časopisů a novin z 19. století, které je třeba odkyselit. Protože v Česku chybí příslušné nákladné technologie, dohodli se ředitelé české a slovenské národní knihovny, že přístroje pořídí společně a budou sloužit oběma stranám. Náklady na linku jsou přibližně 100 až 150 milionů korun, řekl Kocanda. Staněk uvedl, že poskytováním linky také třeba soukromým majitelům tisků by se náklady mohly vracet.

Rozsáhlý barokní areál Klementina se postupně opravuje již více než osm let. Knihovna by na jaře příštího roku měla zahájit práce na poslední fázi obnovy. Závěrečná etapa bude nejdražší, přijde přibližně na miliardu korun a práce se dotknou 52 procent plochy Klementina.

Podle dřívějších vyjádření Kocandy budou práce spojeny s přesuny služeb pro čtenáře a další návštěvníky knihovny, ředitel ale chce, aby co nejvíce služeb v Klementinu zůstalo. NK bude využívat i pronajaté prostory. Některé služby chce NK poskytovat ve svých depozitářích v Hostivaři. Tím, že nebude nutné dodržet původně stanovený termín dokončení oprav v roce 2020, nemuselo by podle něj být nutné využívat tolik pronajatých prostor, jak se dříve plánovalo.

Ve třetí etapě se bude opravovat rozsáhlé severní křídlo do Platnéřské ulice a hala služeb ve středu areálu. Uzavření haly služeb bude spojeno s tím, že čtenáři budou muset dočasně chodit na jiné místo; knihovna se ale nikdy neuzavře zcela.

Paralelně s přípravou poslední etapy revitalizace Klementina se rekonstruuje a dostavuje centrální depozitář NK v Hostivaři. Zajišťuje se optimální klima v halách pro skladování knih, důvodem rekonstrukce je i získání prostor pro více zaměstnanců, kteří se musejí do Hostivaře přesunout z Klementina. V historickém objektu, který během obnovy dostává pietně památkářsky autentickou původní podobu, se snižuje počet prostor pro zaměstnance. Kdysi byly kanceláře vytvořeny přepažením rozměrných chodeb, po revitalizaci tyto vestavby mizí z důvodů estetických i požárních a bezpečnostních.

NK má dnes sedm milionů knihovních dokumentů. Po dostavbách a rekonstrukcích všech objektů NK by měly v Klementinu být dva miliony svazků, v původní budově hostivařského depozitáře bude po opravě 4,5 milionu knih a stejný počet v nové budově depozitáře po jejím rozšíření.