Národní muzeum se do programu zapojilo ve spolupráci s ministerstvem zahraničí a ministerstvem kultury. "Přímo na místě jsem měl možnost vidět, že nejvíce válkou trpí obyčejní lidé, celé rodiny, děti.

Vedle lidského utrpení je smutný pohled i na cíleně ničené památky, které jsou součástí kulturního dědictví celého světa a z nichž mnoho je zapsáno na seznam UNESCO," uvedl Lukeš důvody, proč se muzeum rozhodlo zapojit se do záchrany a restaurování archeologických a historických artefaktů v Sýrii, a pomoci tak zachraňovat poklady světové historie.

Muzeum bude školit syrské odborníky 

V první etapě pomoci se dohodlo prostřednictvím dodávek humanitární pomoci podpořit syrskou památkovou péči materiálem pro konzervování, restaurování a uložení archeologických artefaktů s přihlédnutím k památkám UNESCO.

V restaurátorských dílnách Národního muzea budou moci být konzervovány a restaurovány historické předměty. Národní muzeum bude školit syrské odborníky v oblastech restaurování a digitalizace kulturního dědictví. V roce 2017 by pak měla být v Praze fotografická výstava o zničených památkách v Sýrii a v roce 2019 výstava unikátních historických a archeologických předmětů.

Konala se i výstava předmětů z Afghánistánu

Národní muzeum má s podobnou spoluprací v zahraničí zkušenosti. Už několik let se angažuje v Súdánu, Afghánistánu či Alžírsku. Od roku 2009 posílá do Súdánu stálou archeologickou expedici, jíž se podařilo objevit významné architektonické památky a artefakty.

Národní muzeum také uspořádalo výstavu Afghánistán - zachráněné poklady buddhismu, která představila jedinečné předměty z Národního muzea Afghánistánu. Zapůjčené předměty se navíc konzervovaly a restaurovaly a zkoumaly v dílnách Národního muzea.

Čtěte také: Výstava na Florenci přibližuje první kinoprojekce v Praze