Symbolicky je výstava Muzeum od sklepa po půdu instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety.

Expozice, která potrvá až do poloviny roku 2023, přibližuje dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek během více než dvou staletí.

Návštěvníci mohou muzeum skutečně vidět od sklepa až po půdu

„Cílem výstavy je představit minulost a současnost Národního muzea. Nebylo jednoduché vybrat sbírkové předměty do omezeného prostoru 25 repasovaných vitrín. Nakonec jsme se ustálili na výběru 297 předmětů převážně ze sbírek Národního muzea,“ upřesnila spoluautorka výstavy a zároveň ředitelka Náprstkova muzea Eva Dittertová.

V suterénu se návštěvníci seznámí se začátky instituce, v 1. patře s jeho budovami, ve 2. patře se sbírkami a u kopule s aktuálními projekty. Prostor je věnován nejen zakladatelským osobnostem, ale i donátorům, muzejníkům, a i samotným návštěvníkům. Dozvíte se například, z jakých společenských poměrů návštěvníci pocházeli nebo jak se proměňovaly jejich názory na expozice.

Četníci i cirkusáci

Mezi exponáty nechybí prezentace Josefa Schulze (1840–1917), který navrhl Historickou budovu i s veškerým vybavením. Vedle vitrín, ve kterých je aktuální expozice umístěna, mohou návštěvníci dodnes odpočívat na jím navržených lavičkách.

Národní muzeum ale není jen muzejní komplex v čele Václavského náměstí. Překvapením je například sídlo Českého muzea hudby, kde kdysi bývala četnická stanice, Náprstkovo muzeum na místě vinopalny nebo Přírodovědné muzeum na někdejším zimovišti cirkusů.

Nudit se nebudou ani děti

Dětská linka mladší návštěvníky provází výstavou ve formě dialogů odehrávajících se přímo na ploše vybraných vitrín. Hlavní roli v těchto příbězích hrají dvě dvojice – postavy architekta Josefa Schulze a mladé studentky a také holuba Emila a muzejní myši Elvíry, jejichž hlavním působištěm je dětská zóna Myšárium v sousední Nové budově.

V dialozích postavy zmiňují zajímavosti o vystavených exponátech či překvapivé detaily z osudů slavných osobností spjatých s Národním muzeem. Průvodci interaktivní hrou se zajímavými úkoly a pátráním ve formě papírové brožury, kterou návštěvníci obdrží při koupi vstupenky nebo si ji mohou stáhnout z internetových stránek muzea, jsou opět architekt Schulz a studentka. Od srpna bude tato hra součástí nově připravované aplikace Národního muzea.