Už v roce 2016 odeslala Slovanská knihovna do katalogu údaje o 226 periodikách vydávaných na českém území ruskou emigrací v letech 1918 až 1945 a nyní poslala ke zpracování údaje o dalších 2596 titulech, které vyšly ve světě od druhé poloviny 19. století až do současnosti.

V západoevropských centrech ruské politické emigrace jako byly Londýn, Paříž, Ženeva, Curych, Lipsko, Berlín, Drážďany a Brusel vycházelo ve druhé polovině 19. století podle odborníků z NK mnoho titulů periodik.

V soupisu je zastoupeno období druhé světové války

Do počátku 20. století se datují periodika ruských levicových organizací. Většinu záznamů odeslaných z NK ale tvoří velice cenná periodika vydávaná ve světě v období mezi dvěma světovými válkami. Tuto sbírku UNESCO v roce 2007 zapsalo na svůj seznam Paměť světa.

Období po druhé světové válce je v soupisu zastoupeno tituly vydávanými především v Německu, Francii či v USA. Ve sbírce ale chybí tituly z let 1948 až 1989, kdy akvizice západní literatury byla velmi ztížena.

Ruský tisk představuje široké rozpětí v historii

Sbírka emigrantských periodik ve Slovanské knihovně obsahuje přibližně 2000 titulů časopisů a přes 2500 titulů novin. Odrážejí pestrou sociálně demografickou strukturu emigrace, její mentalitu, názory, rozpory a iluze.

K charakteristickým rysům emigrantské žurnalistky patří stranická mnohotvárnost, ruský tisk představuje z tohoto hlediska široké rozpětí od monarchistického a fašistického až po tisk bolševické trockistické opozice, ukrajinský pak od nacionalistického po levicový a prokomunistický.

Registr je určen na záchranu nejvzácnějších dokumentů 

Kromě sbírky periodik je ve Slovanské knihovně uložena rozsáhlá a cenná kolekce knih vydávaných po celém světě příslušníky ruské a ukrajinské emigrace.

Registr UNESCO Paměť světa je určen na záchranu nejvzácnějších dokumentů a jejich zpřístupnění. ČR v něm má včetně sbírky periodik ruské, ukrajinské a běloruské emigrace pět položek.

Čtěte také: Strahovský klášter otevřel výstavu předmětů pro bohoslužby