Všichni další zaměstnanci NG budou rozděleni do čtyř sekcí, do kterých z útvarů sbírek přejdou i lektoři či zaměstnanci depozitářů. K 1. říjnu nastoupí nová ředitelka Veletržního paláce Milena Kalinovská a pravděpodobně do stejné doby by měl být znám i ředitel Sbírky starého umění. V pátek to řekl ředitel NG Jiří Fajt.

Kalinovská vzešla z konkurzu, jeho komise ale nedoporučila žádného z kandidátů na vedení staré sbírky. Fajt oslovil dva zahraniční odborníky, z nichž jeden se podle něj funkce na podzim ujme. Neobsazené zatím pravděpodobně zůstane místo ředitele Sbírky 19. století; výběrová komise Fajtovi doporučila, aby zvážil personální propojení v řízení sbírky se Sbírkou moderního umění.

Reorganizaci Fajt vnímá jako první krok své nové koncepce rozvoje galerie. Reorganizaci plánoval již záhy po svém nástupu do vedení NG loni v létě, čekal však na schválení své koncepce ministerstvem kultury. To ji schválilo až letos v květnu.

„Výstavy budou vznikat na projektové bázi, každá bude míst svého koordinátora, projektového manažera, a kurátor bude částí jeho týmu," řekl Fajt. Jeho snahou je umožnit kurátorům plně se zaměřit na odbornou práci a nemuset se zabývat organizačními činnosti při přípravě výstav jako dosud. Každý kurátor bude mít k dispozici asistenta; to souvisí i s profesním růstem v galerii, na místa asistentů kurátorů by měli přicházet mladí lidé po škole.

Fajt: Kurátorů je příliš mnoho

Galerie má také šéfkurátora, toto místo již od loňska zastává historik umění Adam Budak. Jeho pozice je taková, že nemá přímou zodpovědnost za jednotlivé sbírky, má na starosti spíše otázky dramaturgie a šéfuje například lektorům.

Plošně vypisovat konkurz na kurátory Fajt nyní nebude, stejně jako snižovat jejich počet. Podle něj ale jich je v NG v poměru k velikosti sbírkového fondu v porovnání se západními institucemi příliš mnoho. „Docházíme k počtu kurátorů přibližně 25, to je na naši instituci opravdu hodně," řekl. V organizačním řádu bude zakotven předpis, že se kurátoři budou vybírat vždy v mezinárodním konkurzu.

„Národní galerie by s novou strukturou měla být flexibilnější a operativnější. Z přísně centralisticky řízené instituce přejde na střediskové hospodaření, každý z řídících pracovníků dostane přesně delimitované pravomoci a zároveň svůj díl na celkovém rozpočtu, a za ten bude zodpovídat," uvedl Fajt.

Koncepce rozvoje NG do roku 2020 zmiňuje také nové podoby expozic, otevření dříve nepřístupných míst, příjemnější prostředí pro návštěvníky, možnost stavby nové budovy, ale i nové logo. Ředitel plánuje změnu právní formy NG a zvýšení platů jejích zaměstnanců.