NGP expozici, která představuje umělecký svět mladého Československa, připravila ke stému výročí založení republiky stejně jako tematickou výstavu Pravda vítězí(vá)! Její název parafrázuje heslo české prezidentské standardy a výstava představuje stereotypy spojené s prezentací české historie. Jako prostředek vyjádření se prezentuje kresba a grafika, návštěvníci uvidí ilustrace, letáky a populární grafiky od Mikoláše Alše, Josefa Váchala, Viktora Olivy, Otto Gutfreunda, Vojtěch Preissiga či Josefa Lady. "Novou expozicí První republika si připomínáme nejen sto let od jejího založení, ale také její velkorysost. V roce 1923 uskutečnila po záštitou prezidenta Masaryka nákup francouzského umění 19. a 20. století, který dodnes tvoří stěžejní část našich sbírek," uvedl Fajt.

"Výstava ukazuje, jak dalece byla první republika a její vláda i prezident silně kulturně orientovaní. Expozice ukazuje zejména státní nákup, který je poprvé v historii prezentace francouzské sbírky vystaven v širším kontextu tvorby tehdejšího Československa," uvedl Fajt. "Na základě státního nákupu francouzského umění 19. a 20. století z roku 1923 získala NGP svůj zlatý poklad. Je to kolem 150 prací, které patří ke skvostům naší sbírky," řekl. Díky nim je NGP podle něj na předním místě v muzejní krajině střední a východní Evropy.

Fajt uvedl, že NGP zjišťovala, jaká by dnes mohla být cena francouzské sbírky. "Odborníci ze Sotheby´s došli k číslu dvě miliardy dolarů (45 miliard korun), to je dnešní hodnota toho, co se tenkrát nakupovalo za šest milionů korun. I takto se dá zhodnocovat státní sbírka," řekl. "Cílevědomou a odvážnou akviziční strategií se dá naše sbírka zásadním způsobem zhodnotit a na samém začátku nemusí být astronomická částka," uvedl.

Nová expozice ukazuje také české moderní umění první poloviny 20. století. Její součástí jsou obrazy českých, slovenských a českoněmeckých umělců, jimiž byli Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský nebo Toyen. Podle kurátorky expozice Anny Pravdové seznamuje návštěvníky s významnými kulturními centry - Prahou, Brnem, Zlínem, Bratislavou, Košicemi a Užhorodem. "Její součástí jsou částečné rekonstrukce zásadních výstav, které se v nich tehdy konaly, například Poesie 1932, výstavy Tvrdošíjných nebo První výstava surrealistické skupiny," uvedla Pravdová. Expozice se neomezuje na volnou výtvarnou tvorbu, ale má i mezioborové přesahy - počínaje knižní typografií po užitý design.