Díla zapůjčila basilejská Nadace Beyler výměnou za půjčení děl Edvarda Muncha ze sbírek NG. Sdělila to mluvčí NG Petra Jungwirthová. Zapůjčená díla představují zlomový moment v Mondrianově tvorbě. Pocházejí z doby, kdy Mondrian přijel do Paříže a ovlivnily ho kubistického tvarosloví a tlumená barevnost obrazů Pabla Picassa a Georgese Braqua.

Postupným abstrahováním dospěl ke geometrickým tvarům, jež symbolizovaly geometrický řád světa a staly se pro jeho tvorbu charakteristickými. V obraze Kompozice 1 - Stromy (1912 až 1913) nahradil již kubistické tvary lineární geometrií, fragmenty horizontál, diagonál a křivek. Motiv stromu se v tomto obraze stává pouhou záminkou a kostrou celé kompozice. Druhý obraz Kompozice č. 9 - Modrá fasáda (1914) je klíčovým dílem k pochopení Mondrianova dalšího malířského vývoje. Jeho důležitost spočívá v tom, že se dochoval náčrt, na němž je tato abstraktní kompozice založena.

Druhá varianta obrazu je zastoupena ve sbírkách Muzea moderního umění v New Yorku. Inspirací pro toto dílo byla autorovi štítová stěna pařížského domu, vedle nějž se zbortil sousední dům, to vše nedaleko jeho ateliéru. Ze srovnání s původním náčrtem vyplývá, že abstraktní obraz se zakládá na pohledu z reálného života.

Zatímco kubistické malby ještě připomínaly reálné objekty, Mondrian se této souvislosti vzdálil a dosáhl čiré abstrakce. K zapůjčeným Mondrianovým dílům se budou ve Veletržním paláci konat prohlídky komentované kurátorkou sbírky moderního a současného umění. Konají se v pátek 18. května od 14:00 a ve středu 6. června od 16:00.