„Léta jsem za minulého režimu svým objektivem dokumentovala nápisy, které zohyzďovaly nejen naše ulice, ale i náš život. Shromáždila jsem kolem pěti tisíc diapozitivů komunistických agitačních tabulí, které v hrůzostrašném provedení byly umístěny všude. U silnic, na polích či ve výkladních skříních místo zboží a nebylo možné je přehlédnout," řekla Mináčová.

Součástí expozice bude šest krátkých filmů 

Na výstavě tak znovu ožijí slogany oznamující, že se Sovětským svazem na věčné časy, že komunismus je budoucnost lidstva, že Lenin je stále živý a ať žije KSČ. Už když fotografka dávala své negativy vyvolat, bála se, že ji někdo udá.
Součástí expozice bude šest krátkých filmů, které se budou na ní neustále promítat. Přiblíží život v minulém režimu, jeho hesla, ale i mezinárodní filmový festival v Moskvě a pád komunismu. Snímky na pozadí archivních materiálů a osobních vypovědí předních osobností představí širokému publiku přitažlivým, srozumitelným a zábavným způsobem, jak se žilo za minulé éry.

Spojovala negativy s pozitivy 

Zuzana Mináčová se narodila 24. září 1931 v Bratislavě, v emancipované židovské lékařské rodině. Od třinácti do čtrnácti let prošla dětským koncentračním táborem v Osvětimi. Po válce studovala fotografii na bratislavské Škole průmyslového designu, školu nedokončila a odešla pracovat do Slovenského filmu, kde se věnovala reportážní filmové fotografii.
V 70. letech experimentovala s fotografickým procesem, objevovala novátorské techniky s využitím solarizace, montáží, několikabarevného tónování, spojovala negativy s pozitivy, částečně je kolorovala. Léta je neodmyslitelnou součástí Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé jej fotografovala v roce 1968, ale pravidelně fotí jeho hosty a atmosféru od roku 1995. Od roku 1993 žije trvale v Praze. Její syn, režisér Matěj Mináč, o ní natočil film Očima fotografky, v němž rekonstruoval její pohnutý životní příběh. Film byl premiérově uveden na karlovarském festivalu v červenci 2015.