Jak složitá byla cesta Prahy na Seznam světového dědictví?

Byla to dlouhá cesta. I když Úmluva o světovém dědictví existuje od roku 1972, ČSFR k ní přistoupila v roce 1991. Tým tehdejšího Státního ústavu památkové péče pod vedením pana architekta Aleše Vošahlíka nelenil a po přijetí úmluvy Československem zpracoval nominační dokumentace tří českých historických městských jader. Přesto, že jsme se zpracováním nominační dokumentace neměli žádné zkušenosti, byly nominační dokumentace Prahy, Českého Krumlova a Telče napsané velmi kvalitně a ve prospěch nám hrálo i to, že jsme měli na slušné úrovni územní plánování a památkovou péči.

A co samotné projednávání zápisu historického jádra Prahy na seznam UNESCO?

Tři české nominace byly na jednání předsednictva Výboru světového dědictví projednány asi za dvacet minut. Telč byla bez problému, o Krumlovu proběhla nesmělá debata. Během prezentace Prahy byl na jedné z prvních fotografií prezentován průhled Kaprovou ulicí směrem k Týnskému chrámu. Pod určitým úhlem je za chrámem vidět Žižkovská televizní věž, která působí, jako by stála uprostřed centra Prahy. V nás by se v ten moment krve nedořezal a pan architekt Vošahlík v tu chvíli, jednací pravidla sem nebo tam, bez vyzvání vystoupil a na plné pecky k Žižkovské věži prohlásil: „To je ale provizorium, my to zbouráme.“ Na štěstí to bylo mimo oficiální záznam. Jak víte, Žižkovská věž stojí pořád, ale když člověk vidí některé dnešní obludnosti bez invence, tak si říká, jak bychom asi dnes dopadli v hodnocení neporušenosti pražského panoramatu, které při debatě a rozhodování také hrálo roli.

Hrozí centru Prahy, že bude ze Seznamu světového dědictví vyřazeno?

Myslím, že Výbor světového dědictví bude velmi opatrný, než by učinil tak závažný a nevratný krok, ale jestli se bude chovat Praha tak arogantně, jak se chová, tak existuje skutečně reálné nebezpečí.

Bylo by vyškrtnutí Prahy ze Seznamu světového dědictví jen ostuda, nebo i něco víc?

A vám ostuda nestačí? Ostuda by to samozřejmě byla. Co je ale vážně průšvih, je nedodržení smlouvy. Když nedodržíte smlouvu, táhne se to s vámi dál. Dobrovolně jsme k Úmluvě o světovém dědictví přistoupili. Nikdo nás nenutil. Dobrovolně jsme Prahu navrhli k zápisu. Zase nás nikdo nenutil. Dobrovolně jsme se zavázali, tak se podle toho chovejme. Co si pomyslíte o člověku, kterému půjčíte peníze, podepíšete s ním smlouvu a on vám peníze nevrací a smlouvu nedodrží?

Fakta:Mgr. Michal Beneš, CSc. (* 21. dubna 1947) je diplomat a úředník.
Podílel se na nominacích významných památek České republiky na Seznam světového dědictví UNESCO.
Opakovaně vedl expertní část delegací ČR pro oblast kultury na zasedáních řídících orgánů UNESCO.
Je čestným členem České komise pro UNESCO a předsedou Komise Rady hl. m. Prahy Rady světové památky.