Pražská výtvarnice a galeristka Kateřina Ebelová napsala odbornou knihu Maska v průběhu času a kultur pojednávající o původu, historii a technologii výroby masek.

V sobotu 6. února uspořádá společně s Národním zemědělským muzeem a MČ Prahy 7 již třetí ročník Letenského masopustu s průvodem, kulturním programem a tradiční masopustní gastronomií.

Kdy se slaví masopust?

Název masopust neboli maso půst je českým ekvivalentem pro latinský výraz carmen levare, italsky carnevale, čili maso odejít. Přestože masopust nesouvisí s liturgií, byl jeho výpočet stanoven církevním kalendářem podle Velikonoc, proto se masopustní období odehrává každý rok od počátku února do počátku března.

Co všechno souvisí s masopustem?

Provází ho hojnost jídla a pití, které vrcholí tučným čtvrtkem. Bývají hody, zabíjačky, smažené sladkosti. O víkendu pak taneční zábavy a radování. Obžerství trvá až do konce masopustního úterý, nazývaného regionálně ostatky, voračky nebo fašang, kdy bývá průvod maškar, dnes se často přesouvá na víkend. V úterý přesně o půlnoci masopust končí a po něm následuje Popeleční středa, také Škaredá, Bláznivá, která zahajuje počátek 40 dnů půstu, který trvá až do Velikonoc.

Které maškary předcházely tradici masopustu?

Historické prameny ze středověku uvádí, že maškary provázely různá období hospodářského roku, který byl velmi úzce spjat s přírodními obdobími. Nejčastěji byly spjaty s obdobím zimního slunovratu. Symbolizovaly pohanské dobré a zlé démony a smrt, ďábla či peklo. Další pak vycházely z církevní liturgie nebo její parodie.

Odkdy pochází nejstarší zmínky o masopustu?

Masopustní středověké slavnosti mají v Evropě dlouhou tradici, například v Německu jsou doloženy již v roce 1150. Tehdy však masky nosili pouze svobodní mládenci a každá postava měla ustálený charakter i vzhled. Mnohé masky představovaly medvěda, kozla, koně nebo berana, kteří symbolizovali kult plodnosti.

Provázely masky také církevní liturgii?

Náboženské divadlo dramatizacemi biblických textů zprostředkovávalo příběhy i prostým lidem, kteří neovládali latinu. Popisovaly například cestu Marie a Josefa na oslíku do Betléma nebo narození Ježíše, poslední večeři, Kristovo zmrtvýchvstání. Vedle postav světců se objevovali také andělé nebo čert. Zpočátku církev toto podporovala, ale díky nezřízeným masopustním zábavám docházelo k znesvěcování kostelů a satiře kritizující církev, papeže i kněží, proto byly masky vykázány pro pohoršování veřejné morálky ven.

Jak se masopust proměnil do dnešní podoby?

Teorií existuje několik. Jedna z nich tvrdí, že nepřímo navazuje na římské bakchanálie. Byly to slavnosti antického boha Dionýsa - Bakcha, který byl bohem vína, úrody a falického kultu. Objevoval se nejen v průvodech masek a během náboženských mystérií, ale je spjat také s počátky divadla. Jeho postavu představoval silný muž nebo vycpaná komická figura s hrozny vína na věnci kolem hlavy.

Bývá tento bůh ústřední postavou obchůzky?

Ano, v některých regionech bývá nesen v čele průvodu nad hlavou, případně vezen na sudu, voze, či káře. Na konci docházelo k parodickému přísnému soudu nad tímto opilcem a nemravou, který k obžerství sváděl i ostatní. Někdy byl pouze zesměšněn a připraven o své atributy. K typickým atributům Bakcha patřily vinné hrozny a listy, později také demižon, džbánek nebo láhev s kořalkou, případně jitrnice a jelita.

Existují i jiné hlavní postavy průvodu?

Ústřední bývá například Laufr nazývaný také Vostřižek, Ostřižek, Strakatej, jinde to může být postava medvěda s medvědářem. Můžeme se setkat s pohřbíváním kobyly, klibny, brůny, stínáním koníka nebo kohouta. Smrt kohouta provázela i poněkud brutální zábava, během které s ním bojují mladíci s cepem nebo jej pronásledují dívky se zavázanýma očima. Zábavné bylo, pokud živého kohouta zastupoval mladík v jeho masce. Ten pak byl souzen za hříchy, například svádění děvčat.

A co pohřbívání basy?

Můžeme se setkat i s pohřbem basy zahalené do černého sukna. Basa symbolizuje čas zábavy a tancovaček, proto na konci masopustu, který je provázen přísným zákazem zábav, se koná nejen pohřební řeč, ale také nářek plaček.

Jaké další typické postavy se v masopustu vyskytují?

Krásnou a historicky velmi starou a výtvarně zajímavou postavou je Pohřebenář nazývaný také Slaměný. Jeho kostým je ze slámy nebo hrachoviny. Oděv doplňuje špičatá čepice zdobená pestrobarevnými stuhami a růžičkami, obličej má natřený černým pigmentem. Vykoledovanou výslužku si napichoval na rožeň nebo dával do košíku. Mezi typické postavy patřili silní samci - medvěd, beran, vlk a kozel. Také kobyla, bába s nůší, selka s husou, Žid s pytlem, kominík, smrtka nebo vojáci.

Také k nim patří ženich s nevěstou?

Ano, ti většinou mezi maskami nechybí, jejich motiv souvisel s kritikou předem domluvených nerovných sňatků. Obvykle je to parodická dvojice mužů, nevěsta bývá výrazně vyšší, velmi vnadná, proti drobnému ženichovi působí neúměrně. Často probíhá i parodie na komický svatební obřad.

Některé masky mají konkrétní úkoly?

Patří sem medvěd s medvědářem, rasík s kobylou, jako holič s dřevěnou břitvou, ale také smrtka, která mívá za úkol popravit kohouta nebo koníka, dále pak také cikánky, které věští z ruky. Mezi velmi archaické postavy vycházející z démonických starců patří postava Žida, který mívá kožešinovou masku a dlouhý červený nos nebo oděv ze střapatého materiálu.

Co se o masopustu jí?

Na začátku masopustu bývala zabíjačka. Všechna jídla byla velmi tučná, aby se lidé symbolicky nasytili před dlouhým postním obdobím. Jedly se především jitrnice, jelita, špek, slanina a klobásky s přílohami. Dále pak smažené pochutiny, jako typické smažené boží milosti, koblížky nebo pletýnky, šišky a koláče.

Jaký přesah mívá masopust?

Žijeme v době, kdy se téměř neustále pohybujeme v různých maskách, ale o masopustu si můžeme maskou změnit pohlaví, stát se zvířetem, bájnou nebo fantastickou postavou. Je to nádherný svátek, při kterém by se lidé měli sami bavit a radovat se ze své nové role i anonymity. Podle mého názoru nezáleží na tom, jak bude příprava masky náročná časově a finančně, vždyť stačí třeba jen koupit barvy na obličejovou malbu a použít tvář jako paletu a namalovat si nové já…

Drží se i karneval v Praze?

Dlouhou tradici má Žižkovský masopust, další pořádají v Karlíně, na Malé straně, Břevnově, ale také v dalších městských částech. Letos probíhá desátý ročník Carnevale Praha v centru Prahy, které pořádají manželé Müllerovi, kteří navázali na šlechtické a měšťanské bály a reduty, krásná vystoupení Opera Barocca lze vidět v Clam-Gallasově paláci.

Jak vznikl Letenský masopust?

Před třemi lety jsem vedla tři měsíce skupinu italských stážistů, jednalo se o absolventy vysokých uměleckých škol s různým zaměřením. Vedle návrhů a tvorby masek a kostýmů poznávali naše umění, cestovali jsme a viděli odlišné pojetí masopustních tradic jak na českém venkově, tak i ve městech. Vedle výstavy jejich návrhů jsem uspořádala komorní akci nazvanou Letenský masopust 2014 především pro stážisty, naše společné přátele, děti a rodiče z okolních škol. V následujícím roce na Letenský masopust 2015 již přišlo přes 250 lidí v maskách.

Měli jste naplánovanou konkrétní cestu?

Šli jsme z Letné od Galerie Scarabeus, kterou jsem před dvaceti lety založila, přes Letenskou pláň na Staroměstské náměstí. V průvodu jsme vezli vycpaného medvěda na invalidním vozíčku. Šla jsem v kostýmu Laufra a vezla medvěda v čele průvodu. Když mě pak vystřídali, vlezl si do něho mladík. Pak jsem opět vezla vozík a ničeho si nevšimla. Potom medvěd malinko toporně pohnul rukou a poté hlavou. Zaskočilo mě to a přemýšlela jsem, kde mu kdo navázal silony, že nic nevidím. Po výzvě, aby se medvěd uklonil a on to udělal, jsme pochopili, že to byl dobrý vtip.

Jak bude vypadat program sobotního masopustu?

Masky se sejdou v 10 hodin na Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína. Vystoupí tam předškolní děti s tanečky, poté proběhne Masopustní hra od DDM Ty-já-tr a starosta nám předá masopustní právo. Maškary se vydají po ulici Milady Horákové do Galerie Scarabeus, kde jsem připravila výstavu Masky - konfrontace a kontrasty, jedná se o díla studentů uměleckých škol. Vystoupí žonglér, bublinář, děti se mohou těšit na malování na obličej. Poté se průvod vydá na prohlídku části expozic Národního technického muzea a odpoledne budou připravena vystoupení divadelníků, hudebníků, kouzelníka, mimů. V Národním zemědělském muzeu bude připravena také tradiční masopustní gastronomie. Na závěr programu se mohou maškary těšit na ohnivou show.

Čtěte také: Masopust v Praze: kam vyrazit za dobrou zábavou?