"Shledali jsme takovou volbu jako optimální. Skrývá v sobě jednak složitost historických peripetií, a zároveň dává nahlédnout do často vypjatých příběhů osobností, které spojily ať tak či tak svůj život s osudem země," uvádějí k podobě výstavy, jíž chce galerie přispět k připomínce stého výročí založení republiky, kurátoři Dana Kyndrová a Dušan Veselý.

Nechtěli prý kriticky hodnotit význam jednotlivých prezidentů. "Do přípravy výstavy jsme šli z pozice obrazových dokumentaristů, jejichž cílem je shromáždit nejlepší dostupné i doposud veřejnosti neznámé fotografie o lidech, kteří svou státnickou prací ovlivňovali a doposud vlastně ovlivňují životy naše i generací předchozích," dodali.

Výstava má ještě druhý rozměr - prostřednictvím vystavovaných snímků poukazuje na proměny fotografického pojetí. To bylo ovlivněno stavem vývoje fotografické techniky, obsahovou a tiskovou úrovní média, pro který ten který fotograf pracoval, atmosférou ve společnosti i respektem či bezprávím v otázce svobody tisku v jednotlivých dějinných etapách.

V první polovině minulého století se užívaly objemné a těžké velkoformátové kamery, které sice dovolovaly vysokou kvalitu zobrazení, ale na úkor pohotovosti, a tím i autentičnosti. Digitální snímky z posledních let se vyznačují vysokou dynamičností a rychlostí zpracování, což oceňují zejména elektronická média. Podle kurátorů je na snímcích prezidentů patrná nejen postupná liberalizace hradního protokolu, ale také to, jak se fotografické pojetí osvobozovalo od přílišného respektu k politickým veličinám.