Mezi hosty, kteří potvrdili účast, jsou kardinál Dominik Duka, ministr kultury Daniel Herman, senátorka Miluše Horská, europoslankyně Michaela Šojdrová, režisér Jiří Strach nebo developer Radim Passer. "Na koncert se těší široká rodina zesnulého kardinála Miloslava Vlka i pečovatelé, kteří se o otce kardinála starali, ať už v Karlíně nebo v nemocnici," uvedl Randa.

Úvodní proslov pronese převor břevnosvského kláštera

Na koncertě zazní oratorium Jana Zástěry Korunovace českých králů na slova Korunovačního řádu českých králů dle Karla IV. Úvodní slov pronese převor břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek, který se také v Cestě 121 angažuje.

Kardinál Miloslav Vlk zemřel 18. března po těžké nemoci. Jeho tělo bylo o týden později uloženo do arcibiskupské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Kardinál Vlk se výrazně zasloužil o ekumenickou spolupráci křesťanských církví v ČR.

Vlk usiloval o přiblížení církve veřejnosti 

Jako biskup, kterým se stal po pádu komunistického režimu, pracoval na obnově zdevastovaných církevních struktur a usiloval o navrácení církevního majetku. A ve funkci arcibiskupa třikrát hostil v ČR papeže.

Usiloval o přiblížení katolické církve veřejnosti a po odchodu z čela české katolické církve se Vlk často kriticky vyjadřoval i k politické situaci a politikům. Historikové oceňují také jeho přínos k česko-německému dialogu a usmíření obou národů.