„Maestro Jiří Bělohlávek, který nás bohužel včera (ve středu) navždy opustil, je jedním z mála umělců historie, kteří se stali bez nadsázky legendami již za svého života. Ze všech možných superlativů, vyslovovaných právem ve spojení s jeho jménem, bych obzvláště vypíchl jeden: Jiří Bělohlávek zůstal přes svůj globální úspěch celý život ryzím Čechem, pro nějž byla propagace české hudby a kultury obecně životním krédem," sdělil klavírista Ivo Kahánek.

Bělohlávkovo první festivalové vystoupení se uskutečnilo roku 1972

„Wolfgang Amadeus Mozart kdysi po veleúspěšné premiéře své opery Don Giovanni pronesl okřídlenou větu ´Mí Pražané mi rozumějí´. Když vidím zapalovat svíčky na schodech Rudolfina a čtu množství zarmoucených reakcí na zprávu o odchodu mistra Bělohlávka v médiích a na sociálních sítích, jsem si jist, že on by toto mohl při pohledu nazpět se svým typickým lehkým úsměvem na tváři říci o svých Češích," dodal.

V osobě Bělohlávka odešel dlouholetý předseda umělecké rady a prezident festivalu Pražské jaro. V této funkci se řadu let podílel na tvorbě dramaturgie festivalu a strategii jeho směřování. „Bělohlávkovo první festivalové vystoupení se uskutečnilo roku 1972, kdy v chrámu sv. Víta uvedl mše Césara Francka a Franze Schuberta. Od té doby na Pražském jaru vystoupil více než čtyřicetkrát. Samotný zahajovací koncert se Smetanovou Mou vlastí dirigoval čtyřikrát," připomněl ředitel festivalu Pražské jaro Roman Bělor.

V živé paměti podle Bělora zůstávají Bělohlávkova nedávná slavnostní zahájení festivalu - v roce 2011 se Symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře, který pro tento náročný koncert Bělohlávek systematicky připravil, a v roce 2014 s Českou filharmonií, jejímž šéfdirigentem se opětovně stal.