Dnes je známý především svou příslušností k surrealistickému hnutí, k němuž se však léta zdráhal přihlásit, a také svou činností na poli erotické literatury. Řídil edici 69 a Erotickou revui, kam přispívala řada osobností. Dnes už erotické fotokoláže zaskočí málokoho, ale v dobách, kdy bylo téměř uměleckou povinností šokovat měšťáka, tomu bylo jinak. I v jejich tvorbě, stejně jako v celé Štyrského umělecké kariéře, však najdeme vývoj. Od děl překvapujících umisťováním sexuálních motivů do nečekaných, až morbidních kontextů, se autor posunul k mnohem jemnějším a vtipnějším výtvorům, v nichž se dokáže dívat na sexualitu s nadhledem. Štyrského erotickým kolážím určeným pro knižní ilustrace je na výstavě věnována jedna místnost vytapetovaná tmavomodrým sametem a připomínající jakýsi erotický kabinet.

Jako malíř prošel Štyrský téměř typickým vývojem modernistického umělce. Neminul tradiční kubistické období ani expresionistická gesta. Postupně však jeho témata ztrácely hrany a zaoblovala se podle siločar diktovaných logikou snu a nevědomí. Zajímavý je cyklus obrazů označených pouze čísly, kde dochází k prolnutí dřívějšího kubismu a nadcházejícího surrealismu. Například na obrazu označeném římskou číslicí V najdeme postavy kubistické i surreálné koexistující v jednom společném prostoru.

Jeho tvorba z 30. let připomene dozvuky děl Kupkových a mohli bychom ji označit za jakýsi poloabstraktní surrealismus. Ve své době novátorské byly Štyrského pokusy o nové formy, především otisky reálných předmětů na malbách vytvořené přestříkáním předmětu nad plátnem barvou. V největších plátnech prozrazujících malířovu největší sebejistotu se ocitáme ve světě, který již nepodléhá žádným nám známým zákonům. Na výstavě samozřejmě nemohou chybět Štyrského originální knižní obálky. K výstavě byl vydán padesátistránkový katalog a chystá se větší monografie.

 

Jindřich Štyrský. Galerie hl. m. Prahy.

Kurátoři Lenka Bydžovská a Karel Srp.

Dům U Kamenného zvonu, otevřeno denně včetně pondělků do 9. 9. 2007.

Katalog: Argo a Kant.