Střet husitů v čele s Janem Žižkou s křižáky sledovaly celé rodiny, pro velký zájem se k bitevnímu poli dostali jen ti nejrychlejší, další mohli řež sledovat na velkoplošné obrazovce.

Do zvuků husitského chorálu moderátor doplňoval těm, kdo si ze školy tuto část dějin nepamatují, historický kontext a do dusotu koňských kopyt zněly výstřely dobových zbraní.

Husité na Vítkově vyrobili repliky svých středověkých srubů, které se snažili dobýt míšenští křižáci. Husité je však stejně jako před stovkami let donutili ustoupit z Vítkova, a tím ukončili křížovou výpravu krále Zikmunda Lucemburského.

Kromě bitvy, jež se odehrála 14. července 1420, se dnes na Vítkově připomínalo také upálení mistra Jana Husa, od kterého uplynulo 6. července 599 let. Rekonstrukce bitvy se zúčastnilo okolo stovky válečníků včetně dobové bojové techniky. Nechyběly pavézy, palisády, střelné zbraně, rytířská brnění ani panské jezdectvo.

Další program

Celý vítkovský vrch se proměnil ve středověký tábor, kde lidé mohli přihlížet rytířským soubojům, přehlídkám zbraní, dobovým tancům nebo módním přehlídkám. K tomu hrály a zpívaly skupiny Subulkus, Arcus a Musika Vagantium světskou hudbu 12. až 15. století, ať už v autentickém nebo současném provedení.

Děti mohly soutěžit v přetahování nebo v lukostřelbě, zkoušely chůzi na chůdách nebo souboje na kladině, ty méně bojovné třeba malovaly na perníčky. Pořídit si mohly také nějakou z velké nabídky dřevěných replik středověkých zbraní, kuše, štíty, meče, luky nebo husitský řemdih s plstěnou namísto kovové ostnité koule.