Program každého večera bude složen vždy z několika filmových nebo televizních děl. Vedle celovečerních hraných filmů budou uvedeny krátkometrážní dokumenty. Projekci by měla ve většině případů doprovázet diskuse s pamětníkem či odborníkem na dané téma.

„Mediálně extrémně reflektované téma osobnosti Václava Havla spojuje nečekaně veliké množství širší veřejnosti neznámých, zajímavých a autorsky pronikavých audiovizuálních děl," řekla o projektu jeho dramaturgyně Tereza Dvořáková.

Témata 12 filmových setkání jsou řazena chronologicky. Projekt zahájí večer věnovaný rodinnému zázemí Václava Havla a osobě jeho strýce, Miloše Havla, jednoho ze zakladatelů českého filmového průmyslu. V jeho rámci budou promítnuty také unikátní rodinné snímky z dětství bývalého českého prezidenta. Následovat bude několik večerů, které představí Havlovo působení v divadle i ve filmu.

Diváci budou mít také možnost si připomenout, jak se s existencí českého předlistopadového disentu, k jehož předním postavám Havel patřil, vyrovnávala komunistická propaganda a jak tvůrci a novináři žijící v západních demokraciích. Pominuta nebude ani tvorba Originálního videožurnálu či nejznámější záznamy inscenací Havlových her. Samostatnou kapitolou bude tvořit mediální obraz Václava Havla v posledních dvou dekádách a filmařská reflexe jeho smrti.