Zejména jde o květnový Královský oktáv 
a otevření stálé expozice Karel IV., Praha a Lucemburkové, která by měla být v domě U Zlatého prstenu otevřena ještě letos na podzim. K jubileu se formou menších akci přidávají ale i některé městské části. Na několik projektů přispěl minulý týden i magistrát částkou 134 tisíc korun.

Hned šest akcí týkajících se Karla IV. pořádá od května do listopadu v Libeňském zámku Praha 8. Největší z nich bude v srpnu muzikál Noc na Karlštejně s hudbou Karla Svobody, kde se očekává návštěva kolem 500 diváků. Vystoupit by měli i známí herci 
a zpěváci jako Václav Vydra, Pavel Vítek nebo Lumír Olšovský.

Radnice má na programu 
i koncert gotické hudby, představení gotického tance, pásmo Vivat Carolus Quartus, které bude složené z hudební části a ze čtení díla Morality Karla IV., ale i divadelní představení Karel IV. a jeho čtyři ženy a Tři fresky ze života Karla IV. Od magistrátu dostane dotaci ve výši 70 tisíc korun.

Děti objeví dobu středověku

V Praze 9 zase organizuje odpolední program pro děti, který se v neděli 22. května uskuteční v Parku Přátelství na Proseku. Jméno dostal Cesta 
k trůnu. „Prosecké jaro je naše tradiční akce. Tento rok jsme se ho však rozhodli zasvětit výročí Karla IV., proto jsme naplánovali projekt Cesta k trůnu. Chceme zábavnou formou přiblížit dětem dobu i postavu Karla IV,“ řekl místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský (ODS).

Podle něj budou děti moci vidět středověké ležení a vyzkouší si, jak to fungovalo na dvoře Karla IV. Součástí akce pak bude například i středověká kuchyně, ukázky řemesel či dobová hudba. Vše se navíc bude odehrávat v dobových kostýmech. Od hlavního města získala městská část příspěvek 50 tisíc korun.

Základní škola Nad Přehradou společně s Prahou 15 pak zprostředkovala putovní výstavu Národního pedagogického muzea a knihovny 
J. A. Komenského nazvanou Karel IV. – Život otce vlasti.

„Výstava probíhala od 15. února a připravila ji Asociace učitelů dějepisu. Možnost zapůjčení byla však pouze na týden, dál se stěhovala do Madridu. Tato expozice byla určena dětem na základních školách, ale i široké veřejnosti. Vzhledem k tomu, že máme zdatné učitele dějepisu, uvítala jsem, že i z jejich strany byl zájem připojit se 
k oslavám,“ vyprávěla místostarostka Prahy 15 Jitka Kolářová (ANO).

Vycházky po stopách Karla IV.

Edukačně pojala oslavy Karla IV. také Praha 1. Mateřské školy, které se nachází na území této městské části, mají naplánované naučné vycházky po stopách Karla IV. Základní školy zase pracují na projektu, kde zpracovávají samotnou osobnost českého panovníka, nebo dobu jeho vlády, která je spojena s bezprostředním okolím jejich škol.

Žáci ze zdejší Základní školy Vodičkova například vyrobili velké masky představující Karla IV., jeho družinu a dvořany. S nimi se pak účastnili nedávného průvodu Pražského karnevalu Carnevale Praha. Postupně se zapojí i další školy na Jedničce.

„Nápadů na to, jak ztvárnit dobu vlády Karla IV., mají naše děti nepřeberné množství. Těšit se můžeme na díla nejen výtvarná, ale i literární či dějepisná,“ sdělila radní Eva Špačková (ODS). Podle ní bude celý projekt zakončen slavnostní vernisáží, která zahájí výstavu s názvem Karlova cesta v Galerii 1 ve Štěpánské ulici. K vidění bude od úterý 3. května do soboty 14. května.

Z Karlova náměstí bude tržiště

Velkou celodenní slavnost na Karlově náměstí se chystá 
v sobotu 7. května společně uspořádat Praha 2, s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a duchovní správou kostela na Karlově. Akce Všechno nejlepší, Karle IV.! se tak uskuteční v srdci Nového Města, které právě římský císař a český král založil.

Náměstí se promění v historické tržiště, kde nebudou chybět žebráci, zloději i středověcí komedianti. Návštěvníkům budou k dispozici stánky s dobovými pochutinami a nápoji, ale i dětské dílny, ukázky řemesel nebo lékařská zóna. Program doprovodí až do večerních hodin středověká a následně i současná hudba.

Ještě větší akce uspořádá hlavní město. Při přípravách na Karlovo výročí se chce zaměřit nejen na Pražany, ale 
i na domácí a zahraniční turisty. Letos na podzim bude proto zpřístupněna stálá výstavní expozice s názvem Karel IV., Praha a Lucemburkové v domě U Zlatého prstenu na Starém Městě. Předpokládá se využití českých regionálních muzejních a archivních sbírek. Expozice bude zaměřena šířeji na tradice lucemburské dynastie a každodennost tehdejšího života.

Vrcholem oslav bude Královský oktáv, který je naplánován na pondělí 9. května až úterý 17. května. Uskuteční se řada akcí za přítomnosti nejvyšších představitelů státu a kulturního i duchovního života.

Češi a Němci chystají výstavu

Česká vláda podpořila letošní Národní oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV. částkou 71,5 miliony korun. Mezi nejvýznamnější akce bude patřit česko-bavorská výstava o Karlu IV., která se připravuje již několik let. 
V centru pozornosti bude stát Karel IV. a jeho doba, zároveň by ale také měl být ukázán následný vývoj v Čechách 
a v Bavorsku až do současnosti.

Pořadateli výstavy jsou Národní galerie v Praze 
a Dům bavorských dějin ve spolupráci s Vědeckým centrem pro dějiny a kulturu východní a střední Evropy při univerzitě v Lipsku.

Praha byla v době Karla IV. sídelním městem římské říše. Český panovník inicioval přestavbu královského paláce, dal vystavět nový Kamenný most a podnítil vznik Karlovy univerzity. Především pak založil Nové Město pražské jako zcela nové město 
s vlastními hradbami a samosprávou.

Čtěte také: Hrad vystaví v květnu korunovační klenoty k oslavě Karla IV.