Teď Amerikánka, která má neplánovanou pauzu, ale opět pomáhá. Jak?
V čase pandemie jsme se rozhodli vytvořit prostor pro společnou pomoc Medikům na ulici. Je to spolek studentů medicíny, kteří se nejen v těchto dnech starají o bezdomovce. Připravujeme několik akcí, z jejichž vstupného půjdou dvě třetiny zmíněnému spolku a jedna třetina na provozní náklady Amerikánky, její životaschopnost a další rozvoj.

Co vás k tomuto kroku přivedlo?
Ta hra se zrodila z vyprávění mezi dvěma bezdomovci. V tom čase jsme se smáli představě, že žádné dno neexistuje, protože člověk si umí ublížit vždycky ještě víc. Když se oprostím tehdejšího cynismu, parafrázoval bych dnes ta slova takto: Člověk na tom nikdy není tak zle, aby neměl vidět ty, kteří jsou na tom hůř. Každou krizi vnímám především jako impuls ke vnímání kontextu.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek
Odstupte, vyzývají pražská soukromá divadla ministra Zaorálka

Pro příští dny a měsíce připravujete s Amerikánkou několik akcí - jaké konkrétně?
V neděli 5. dubna jsme na Instagramovém profilu Terezy Voříškové začali sérii live stream čtení Amerikánky s hudebním doprovodem Petra Ostrouchova, během kterých diváci dostávají příležitost podpořit Mediky na ulici i Amerikánku dobrovolným vstupným. Od neděle 19. dubna pak budeme každou neděli - na vznikajících stránkách Amerikánky - streamovat celé představení. Tereza Ramba a Eliška Křenková budou představení uvádět vždy v jiném živém prostoru, mimo divadlo. Hru tak budou zasazovat do stále nových kontextů. Každé představení bude novou premiérou a derniérou současně. Mezi jednotlivými inscenacemi budeme dále streamovat představení a koncerty jiných souborů, kteří zahrají pro Amerikánku - a tedy pro zmiňovaný spolek. Celý program, ke kterému si diváci budou moci koupit přístup, nazýváme Hrajeme pro medici.

Divadlo Kalich.
Herci Divadla Kalich načetli slavné humoristické povídky

Vaše jméno je v poslední době spojeno nejen s Amerikánkou, ale i s kladně přijatým televizním seriálem Zrádci, který nedávno doběhl do finále. Byla i pro vás práce na něm něčím úplně výjimečným?
Na seriálu stále pracuji, věnuji se jeho exploataci v zahraničí, takže na bilancování ještě není čas… Každý den práce jsem miloval a měl jsem to štěstí spolupracovat s lidmi, kterým na příběhu, jeho světě a postavách záleželo stejně jako mně. Ten sdílený proces je vždy zázrak.

Seriál ani tak nepojednává o drogách, jak se mohlo zpočátku zdát, ale je spíš společenskou sondou, otevírající několik témat najednou. Jaké téma ve vás rezonuje teď - pracujete na něčem novém?
Pracuji na Amerikánce, a to nejen na divadle, ale i na platformě celovečerního filmu. Prostředníkem divákovy identifikace s ní je totiž zpočátku pocit vydělenosti, víry i naděje a v důsledku katarze pak zájem o druhého člověka. Sounáležitost, sdílení, vědomí vlastní hodnoty bez potřeby soutěže s druhým jsou tedy témata, kterými se zde zabývám. Mladí lidé se v našem osmimiliardovém světě denně konfrontují s povrchně šťastnými identitami vytvářenými na sociálních sítích. Vyrůstají ve světě, kde je stále snazší cítit se jako nedostatečný či dokonce zbytečný. Amerikánka je o životě dívky, která úzkost z nepotřebnosti a vydělenosti zosobňuje. Svým příběhem nabízí mladému člověku autentický a pravdivý postoj k takovým pocitům a stává se mu inspirací.

Herci Divadla v Dlouhé baví diváky přes internet.
V Dlouhé se nenudí. Ani s línou babičkou, ani v karanténě