Koncem března bude mít třeba v Arše premiéru dokumentární inscenace Dům bez spánku, kterou chce autorský Kolektiv Nesladim „destigmatizovat spánkové poruchy, kterými podle průzkumů trpí až třetina lidí“.

Archa se vedle zapojování poznatků a metod společenských věd do své tvorby věnuje už od založení také výzkumu svého publika. Pravidelně jednou za čtyři roky divadlo provádí ve spolupráci se sociologickými agenturami rozsáhlou analýzu návštěvníků divadla. Výzkum v Arše prováděli STEM-Mark, Gallupův ústav, Kantar Millward Brown, pracovníci katedry sociologie FSV UK, katedra marketingu VŠE a naposledy berlínská Freie Universität.

Návštěvníky zajímají sociální témata

„Všechny tyto výzkumy nám umožnily poznat charakteristiku diváků, kteří do Archy chodí. Mnohé znaky se v průběhu času měnily, co však po celou dobu zůstalo stejné, je věková struktura a vzdělání našeho publika. Často s nadsázkou říkáme, že do Archy dnes chodí děti těch, kteří sem chodili v době, kdy se Archa zrodila,“ řekl ředitel scény Ondřej Hrab.

Nadpoloviční většinu publika Archy představují diváci do čtyřiceti let a zhruba šedesát procent ženy. Téměř tři čtvrtiny divácké obce jsou lidé s vysokoškolským vzděláním, kteří se do Archy opakovaně vracejí. Podle týmu z katedry marketingu Vysoké školy ekonomické, který se zabýval motivací k návštěvě pražských divadel, bylo rozhodujícím činitelem pro návštěvu divadla Archa téma daného představení.

„Do Archy chodí diváci, které velmi zajímají sociální témata, hledají v tomto divadle inspiraci, dívají se na svět kriticky a také se snaží něco změnit, přestože, nebo právě proto, že v sociální oblasti sami převážně nepracují,“ uvádí mimo jiné studie VŠE.

Diváci v Praze dají na osobní doporučení

Charakteristiky, motivace a preference diváků ve čtyřech jiných pražských divadlech postupně odhaluje mezinárodní výzkumný projekt ASSET.

Podle první sady dat z loňska chodí do Národního divadla, Studia Dva, Švandova divadlo a Jatek78 diváci s průměrným věkem 43 let a téměř tři čtvrtiny z nich jsou ženy. Typickou motivací k návštěvě divadla je v případě české metropole „společenské setkání“. Ukázalo se také, že Praha je lídrem v cestování za divadlem. Průměr mimopražských diváků v hledištích je nejvyšší.

„Čeští, finští a rakouští diváci dají při výběru představení nejvíce na osobní doporučení. Zajímavým rysem pražského publika je minimum informací vyhledávaných předem ke zvolenému titulu. Češi se také orientují především podle tématu inscenace a obsazení, méně již je pro ně důležitá cena vstupenky nebo autorský tým.,“ komentovala dosavadní poznatky výzkumu manažerka projektu Martina Pecková Černá z Institutu umění Divadelního ústavu.

Sběr dat bude pokračovat během jara a akce Noc divadel. Kompletní výsledky mají být zveřejněny na podzim.