Členové Vševltavského spolku, kterými jsou pražští rejdaři, převozníci, rybáři, provozovatelé půjčoven lodí, přístavů, nemovitostí na březích řeky Vltavy a sportovní kluby, připravili bohatý program.

Vševltavský spolek v neděli uspořádal tradiční Den Vltavy, tedy symbolické otevření lodní sezóny na řece Vltavě. | Video: Radek Cihla

Zájemci se mohli projekt velkými i malými loděmi. Státní plavební správa uspořádala ve své pražské pobočce den otevřeného úřadu. Program zahrnoval i prohlídku historicky nejstarší loděnice v Čechách, přednášky, ukázky techniky IZS nebo komentované prohlídky v Muzeu Kampa.