Spoluorganizujete festival Den poezie. Můžete nám jej krátce představit?

Festival Den poezie se každoročně odehrává na památku narozenin Karla Hynka Máchy (*16. listopadu 1810) - i letos lidem nabídne akce v přírodě, v kavárnách, divadlech, školách, knihovnách a jinde ve dnech od 9. do 23. listopadu. Jeho cílem je ukázat poezii různými barvitými výrazovými prostředky (přednesem, dramatem, malbou atp.). Naše Občanské sdružení Společnost poezie spolupracuje s desítkami regionálních aktérů po celé ČR a taktéž s národními a mezinárodními kulturními organizacemi. Díky tomu máme tu čest každoročně přivítat na festivalu jak méně známé, tak i známé básníky nejen od nás, ale i ze zahraničí. Například loni se Den poezie odehrál v 66 městech po celé naší republice, seznam akcí a řadu fotografií z nich naleznete na stránkách Dne poezie - ZDE.

K festivalu se může kdokoli připojit svou vlastní akcí. Co je k tomu třeba splnit a do kdy, jak a kde je možné se zaregistrovat?

Od jara do uzávěrky registrací, která je 15. září, mohou lidé přihlásit svůj vlastní pořad, který se stane oficiální součástí festivalu. Jednoduchý formulář naleznete na webových stránkách Dne poezie - ZDE. Zajišťujeme všem zdarma společnou propagaci v předních médiích, tiskneme plakáty s programy, záložky do knížek, cukry s upoutávkami na festival a verši ke kávě do literárních kaváren atp., materiály, které taktéž i všem aktérům rozesíláme. Lidé, kteří v daný rok něco pořádají, je pak společně s námi svými vlastními silami roznáší po kulturních místech ve svém okolí. Tímto způsobem se dostanou upoutávky na stovky míst, kam lidé za kulturou chodí. Podmínkou účasti na festivalu je zorganizovat program s minimálním vstupným, nejlépe zdarma. Každoročně může veřejnost spatřit reportáže z akcí nejen v novinách, ale také v rozhlase a v některé z televizí. Naší snahou je ukázat návštěvníkům festivalu poezii zajímavou formou, dále pak chceme také upozornit na všechny, kteří něco pěkného pro veřejnost po celý rok pořádají.

Proč se festival jmenuje „Den poezie", když těch dnů s akcemi je výrazně více?

Lidé se nás na toto ptají velmi často. Festival se jmenuje Den poezie proto, že se konal původně v jeden jediný den (16. listopadu) - jak jsem již zmínil, na památku narození Karla Hynka Máchy. Jednalo se o jakýsi happening k otevření výstavy Poezie pro cestující v pražském metru pořádaný tehdejším Klubem 8. Ze zakladatelů festivalu přetrvala dodnes mezi organizátory současná předsedkyně Společnosti poezie Bernie Higgins. Její letité nadšení i skromnost všichni obdivujeme, pro Bernie je prostě poezie srdeční záležitostí. Lidem se akce líbily, a tak se postupně festival rozšiřoval na více dnů.

Letošní festival nese podtitul „Poezie pod proudem". Co si pod tím můžeme představit?

Každoročně vymýšlíme pro festival téma, které bude nosné pro všechny. Letošní ročník jsme chtěli věnovat vodě, větru, elektrické energii i různým proudům ve společnosti a v nás samých. Připravujeme akce ve vodárnách, elektrárnách, na ulicích, na lodích, pošleme parníčky s verši po vodě do moře poezie. Vypadá to, že se tématu lidé chopí s chutí - píší nám jednotlivci, školy, knihovny, co vše chystají. Návštěvníci nebudou, myslím, zklamáni.

Vzhledem k tomu, že festival začne v listopadu, předpokládám, že většina pořadů proběhne v interiérech. Budou případně i nějaké větší venkovní akce?

Ano, proběhne například pouť do Zbraslavi, místa odpočinku Přemyslovců, věnovaná jejich poezii. Mácha rád chodil pěšky, proto vyzýváme všechny, aby též něco podobného ve svém kraji uspořádali. Zmíněná pouť z Komořan do Zbraslavi je současně i úsekem české trasy Svatojakubské cesty, která vede až do Santiaga de Compostela, kam každoročně proudí davy poutníků. Cestou uctíme památku Vítězslava Hálka (od jehož narození uplyne 180 let) u jeho památníku pod Závistí; v kavárně U Stromečku pak návštěvníci zhlédnou dobové tance a uslyší verše, na které se za ta staletí zapomnělo. Další pouť, kterou připravujeme, se půjde na Bílou horu - po bývalé středověké trase z Hradčan do Hájku - a ve zdejším klášteře Benediktinek se setkají básníci národů z armád, které se tu v bitvě utkaly. Vzpomeneme na Karla Hynka, zazní tu samozřejmě hudba a setkáme se tu s majiteli antikvariátů na téma „Příběh knížky, která se dostala k nám".

Které další pořady v rámci Dne poezie máte již naplánovány? Na jaké se osobně těšíte nejvíce?

Kromě zmíněných poutí plánujeme například dětské akce - letos uplyne od úmrtí paní ilustrátorky Heleny Zmatlíkové 10 let. Uspořádáme Honzíkovu cestu na pražském Petříně, jednotlivá zastavení budou věnována knihám, které paní Zmatlíková ilustrovala. Skončíme ve Štefánikově hvězdárně, kde se děti budou moci těšit na divadlo Marky Míkové (hra Honzíkova cesta) a kde se pokusí o ilustraci vlastní knížky. Dalším dětským pořadem bude akce Česká moře, která se bude konat mezi rybníky. Děti si tu popovídají s vodníky, budou vypouštět dušičky, složí si vlastní básně, potkají tu různá česká mořská zvířátka. Zajímavé básníky budete moci spatřit na pražské vltavské lodi (A)void Floating Gallery. Z mimopražských akcí například Literární klub P. Bezruče zajistí v knihovně ve Frýdlantu nad Orlicí pásmo veršů svých členů k danému tématu doplněné hudebním doprovodem. Aktéři z Rajhradu psali, že se připojí svým pořadem a soutěží věnovanou Františku Halasovi. V sedlčanské knihovně chystají vypouštění lodiček s verši a lampiónový průvod. Těch akcí budou opět desítky.

Kde najdeme informace o termínech akcí Dne poezie?

Po uzávěrce pořadů naleznete seznam akcí na internetu na stránkách festivalu - ZDE, máme též facebookovou stránku - ZDE, dále pak samozřejmě v programech, které jsou šířeny zejména po literárních kavárnách.

Celorepublikový festival podobného rozsahu je jistě náročné zorganizovat. Kolik lidí má váš tým?

Neradi jsme označováni za jediné organizátory festivalu, neboť si velmi vážíme práce a podpory desítek organizátorů po celé naší republice, bez jejichž pomoci by se festival netěšil takovému rozsahu, v jakém se v posledních letech odehrává. V tomto roce budeme koordinovat festival v tradičním složení Bernie Higgins, Josef Straka, Vít Janota, Lenka Hábltová, Tomáš Čada a já. Nově nám hodně letos pomáhá Jirka Kačur. Rád bych zde také poděkoval těm, kdo nás nejvíce finančně podporují: Ministerstvo kultury ČR, hl. m. a magistrát Praha a Kristin Olson Literary Agency.

Teď trochu z jiného soudku… Provozujete internetový portál Totem.cz. Co na něm můžeme najít a jak dlouho funguje?

Kulturní magazín Totem.cz jsme založili v roce 1999, byl naprogramován Dušanem Pavlicou a doposud svá díla na Totemu publikovalo kolem 30 tisíc autorů z řad fotografů, literátů, malířů a lidí, kteří něco pěkného v uměleckém světě tvoří. Za jeho organizací stojí stálá redakce, pořádáme koncerty, literární čtení atp. Například od roku 2006 jednou měsíčně s Petulou Heinriche organizuji autorská čtení povídek a setkání cestovatelů v podkroví pražské Jindřišské věže; Honza Zbořil od nás organizuje básnická čtení v Café FRA; pořádáme výstavy fotografií v různých kavárnách. Řada umělců, kteří publikují na Totemu, se souhrou osudu dostala do světa. V minulém roce jsme tak například díky Borku Těžkému uspořádali výstavu fotografií autorů z Totemu v kanadské kavárně Calico.

Co je třeba k tomu, pokud člověk chce na Totemu publikovat vlastní texty, obrazy, fotografie?

Totem je prostor pro svobodnou tvorbu, zaregistrovat se zde může kdokoli. Nabízí online setkání se čtenáři, dozvíte se tedy okamžitou odezvu na svá díla.

Jak jste se vlastně dostal k literárním akcím a poezii?

Upřímně řečeno do střední školy mi poezie vůbec nic neříkala a z básníků u tabule jsem měl vždy obavu - i když samozřejmě verše od maminky se člověk učí jako dítě s láskou a rád. Ke konci střední pořádal pan profesor Bechyně literární kroužek a tam jsem se prvně pro psaní poezie i prózy nadchl. Dá se říci, že od té doby se postupně stalo psaní mým celoživotním koníčkem. Pořádání akcí následovalo samo. Na vysoké jsme tiskli časopis Sherwood, následovalo založení Totemu. Poznal jsem řadu dalších doposud mých jedinečných přátel a vše jsme dělali a děláme dodnes společně.

Loni jste vydal sbírku svých básní, která se jmenuje „Na zápraží". O čem vypráví a jak dlouho jste ji psal?

Asi každému Čechovi je jasné, že vydat poezii není snadné a ve většině případů si musí zajistit vydání básnické sbírky autor sám. Mezi námi tomu nebylo jindy jinak - ostatně i zmíněný Mácha musel nakonec vydat Máj sám. Procentuální zastoupení lidí se zájmem o poezii je ve světě podobné, jsme malá země, a tak i šíření sbírky mezi čtenáře je obtížnější. Sbírku Na zápraží jsem psal a průběžně dolaďoval 15 let. Vybral jsem verše, které jsem měl rád - z Prahy i od nás z Pasek u Sedlčan - prostě ze zá-praží (tj. za Prahou), o kterých jsem si myslel, že by mohly dát i něco někomu dalšímu. A věnoval jsem je kávě, kterou si na Pasekách na zápraží rád vychutnávám.

Kontakty a informace- Svůj literární pořad můžete přihlásit do 15. září na webu: www.denpoezie.cz.
- Na výše uvedeném webu naleznete také telefonní kontakty.
- E-mail: denpoezie@gmail.com.

Jan Kratochvíl