Dvě zásluhy

Jiří Šebánek stál u zrodu divadla, podílel se autorsky také na semináři k prvnímu představení Akt (které se hraje dodnes) a byl autorem hry Domácí zabijačka. Zdeněk Svěrák kdysi napsal, že šťastný nápad založit divadlo dostal Jiří Šebánek, ale také dodal: „…můj dávný spoluautor rozhlasové Vinárny U Pavouka se o naše divadlo zasloužil dvakrát: tím, že ho založil, a tím, že ho opustil.“

Jak vzpomínal na vznik divadla, se už dnes Jiřího Šebánka zeptat nemůžeme (zemřel letos 4. dubna ve věku 77 let), ale právě před deseti lety jsem s ním na toto téma hovořil. Zde jsou jeho vzpomínky:

„Jednoho večera počátkem října 1966 jsem seděl a popíjel v Baráčnické rychtě na Malé Straně s režisérkou Helenou Philippovou; ta nám tehdy režírovala rozhlasové pořady z Vinárny U Pavouka. Přes výčep na Rychtě se pořád trousili nějací lidé dozadu do sálu, až mě to začalo zajímat. To jsou baráčníci, vysvětlovala mi Helena. Mají tam divadlo a jdou na zkoušku. A já povídám jen tak z hecu: Jak to, že baráčníci mají divadlo, a my ne? Helena se okamžitě rozzářila: Tak jo, plácneme si na to! – Pokud šlo o Helenu, pro tu bylo zakládání divadel něco jako hobby. Já jsem byl spíš opačný případ. Ne že bych divadla rušil, ale nijak zvlášť mě, až na výjimky, nezajímala. V žádném případě jsem nikdy nehrál a žádnou divadelní hru jsem nenapsal. Tentýž den jsem se svěřil kolegům v redakci rozhlasu, Miloni Čepelkovi a Zdeňku Svěrákovi, co jsem si to zavařil. Vyslechli mě pobaveně, ale posléze slíbili, že mě v tom nenechají. Ostatně myslím, že to zpočátku brali jako výzvu k zajímavému flámu…“

Zakládající schůzka divadla se konala ve vinohradské vile Čs. rozhlasu. „Na schůzce byli přítomni Miloň Čepelka, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak a já,“ vzpomínal dále Šebánek. „Zdeněk a Miloň s návrhem souhlasili, jen Láďa Smoljak prohlásil, prosím vás, co chcete zakládat v éře Semaforu! Načež se omluvil, že má koupené lístky do kina, a odešel.“

Každý jednu hru

Nicméněv počátcích se všichni domluvili, že každý napíše jednoaktovou hru. Jiří Šebánek na to dále vzpomínal: První hru napsal Svěrák a další jsem měl přinést já, jako druhou část představení. Ale mně se nedařilo tu aktovku napsat, nešlo mi to. A tak jsem jako z nouze ctnost přišel s tím, že bychom snad před tím, než uvedeme hru našeho génia, měli o něm něco říct. Seznámit diváky s jeho osobností a dílem ve formě přednášek nebo referátů. Takže ta z nouze ctnost se nakonec ukázala užitečnou…“

Tím prvním představením byl Akt, který měl premiéru na jevišti Malostranské besedy právě před čtyřiceti lety .