Expozice přibyla ve Valdštejnské jízdárně k již probíhající návštěvnicky úspěšné výstavě díla Bohuslava Reynka.

Díky spojení Reynka a Chagalla získá divák možnost porovnat křesťanský a židovský přístup ke stejnému literárnímu zdroji, vidění téhož osobnostmi, jejichž lidské osudy byly naprosto protichůdné. Objeví rozdíly mezi introvertní sevřeností Reynka, obrácenou k hlubokému osobnímu prožitku, a otevřenou sdílností Chagalla, směřující k širšímu přijetí zbožnosti.

„Sehnat ucelenou kolekci biblických ilustrací Marka Chagalla bylo nesmírně obtížné, byly vydány pouze ve dvou edicích. První v počtu 295 výtisků číslovaných 1 - 295. Druhá v počtu dvaceti výtisků číslovaných I - XX, která byla určena pro autora a spolupracovníky. Jsem rád, že se nám to nakonec podařilo a česká veřejnost ji může vidět. Dokonce si jimi může listovat prostřednictvím dotykové obrazovky," říká Richard Fuxa, iniciátor nové instalace a předseda správní rady nadačního fondu nesoucího jeho jméno.

Kontrastní expozice

Originály listů, které jsou do bible volně vloženy, je možné spatřit na stěnách Valdštejnské jízdárny. „Expozici jsme pojali jako kontrastní oproti Reynkovi. Souborné dílo s duálním tématem jsme nainstalovali do dvou řad a využíváme celý výstavní prostor," popisuje architektonické ztvárnění výstavy Miroslav Vavřina.

Je toho hodně, co proslulého tvůrce Marka Chagalla a ve světě zatím méně známého Bohuslava Reynka spojuje. Ilustrace bible, přesněji řečeno grafiky s biblickou tematikou, jsou jedním z nejzřetelnějších pout. Zvlášť když přihlédneme k faktu, že tyto listy vznikaly prakticky ve stejných letech.

Biblické poselství

Chagall byl Starým zákonem silně přitahován celý život. Inspiroval jej k mnoha obrazům, kresbám, ilustracím a vitrážím. Od roku 1954 dokonce začal rozvíjet dlouhodobý volný cyklus, který nazval Biblické poselství. Ukončil jej až v roce 1967.

„Výtvarné ztvárnění Starého zákona vdechlo Chagallově tvorbě nový impuls: Poskytlo mu podnět k uvolněnému, velmi svobodnému projevu, k širokému duchovnímu rozpětí. Východiskem jeho výtvarných meditací nad osudem člověka a lidstva se staly grafiky k bibli, vytvořené technikou leptu. Později upřednostňoval barevné litografie, oleje a zářící vitráže. Dal průchod lásce k barvě," nastiňuje Karel Srp, kurátor výstavy.

Výstava je otevřena denně od 10 do 19 hodin až do 14. září. Více informací najdete na www.chagall-reynek.cz.