Porota ocenila historika umění Pospiszyla za jeho dlouhodobou publicistickou a teoretickou činnost, jeho schopnost psát "jak čtivé recenze a kritiky pro média s nejširším dosahem, tak i analytické, odborné texty rozšiřující soudobý odborný diskurs". Laureát dostal ocenění výtvarně zpracované Lucií Scerankovou či rezidenční pobyt v Českém centru.
Porota neudělila cenu pro začínající kritiky kvůli nízké účasti v soutěži. Ceny v obou kategoriích se budou do budoucna udílet jednou za dva roky, organizátoři se více zaměří na další aktivity zviditelňující výtvarnou kritiku.

Studoval kurátorství 

Tomáš Pospiszyl, jemuž bude za měsíc 50 let, studoval na přelomu 80. a 90. let dějiny umění na Filozofické fakultě UK. V polovině 90. let studoval kurátorství na Bard College v New Yorku. Publikoval své texty v oborových periodikách, recenzemi přispíval i do deníků či časopisů Týden, Cinepur nebo Revolver Revue, byl také součástí redakce Reflexu a později Lidových novin.

Pro Lidové noviny pravidelně přispíval už v letech 1996 a 1997 z USA, kdy byla jeho styčnou redaktorkou právě Věra Jirousová. Od roku 2003 vyučuje na pražské FAMU, od roku 2012 přednáší také na Akademii výtvarných umění, kde je vedoucím Katedry teorie a dějin umění. Dlouhodobě spolupracuje s iniciativou Tranzit.cz.

Vydal soubory svých statí 

V minulosti pracoval jako kurátor v Národní galerii, působí ve Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Pospiszyl je autorem řady výstav a publikací. Sestavil antologii americké výtvarné teorie Před obrazem, s Laurou Hoptmanovou antologii východoevropských textů o umění druhé poloviny 20. století Primary Documents (2002).
Vydal soubory svých statí Srovnávací studie (2005) zaměřující se na rozdílnost zdánlivě podobných děl či teorií vzniklých současně, ale na různých stranách železné opony, či Asociativní dějepis umění (2014), která se v českém prostředí stala základní literaturou ke zkoumání tvorby 60. a 70. let ve vztahu k současnému umění. Jeho zatím poslední vydanou knihou je monografie performera Vladimíra Ambroze (2017). Výbor z jeho textů v angličtině připravuje švýcarské nakladatelství JRP Ringier.