Cesta domů před pěti lety přibyla s aukcí výtvarného umění. Nebyla první, ale pokusila se o čistý koncept. Oslovila významné osobnosti současné výtvarné scény a letos, ještě lépe než dříve, kombinuje díla zástupců jednotlivých výtvarných technik. V katalogu lze vysledovat dva důležité směry, kterými je aukce ovlivněna: škála starých mistrů a kvalita mladé současnosti.

close Pozvánka na benefiční aukci uměleckých děl pro Cestu domů v kostele sv. Anny - centru Pražská křižovatka. zoom_in Mezi velikány patří ti, kteří jsou často v zahraničí známější než v domovině: Karel Malich, Alena Kučerová, Stanislav Kolíbal či Daisy Mrázková nebo již zesnulí Jaroslav Šerých a fotografka Dagmar Hochová. Současná generace, v čele například s Krištofem Kinterou, smysluplně podporuje hospic Cesta domů rozmanitými díly, kterých jsou v katalogu aukce na dvě stovky. Letošní novinkou je takzvaná tichá aukce: tato část dražby probíhá celý měsíc předem a v den aukce paralelně s aukcí s licitátorem.

Půvabné naplnění jakési trojčlenky

Při tomto komplikovaném způsobu podpory neziskového sektoru dochází k půvabnému naplnění jakési trojčlenky: na straně jedné je autor, výtvarník, který je ochoten věnovat dobročinné organizaci své dílo. Na straně další je organizátor, v tomto případě Cesta domů, která profesionálním způsobem organizuje velkou aukci a rozšiřuje ji o rozměr společenský, neboť součástí dražebního večera je setkání dobrých lidí nad číší vína. A na vrcholu třetím pak stojí dražitelé, jež při vědomí dobročinnosti srdnatě zápolí o mnohá díla a naplňují tak rovnici pomoci.

close Cesta domů - logo. zoom_in Bez žádného z vyjmenovaných by soukolí pomoci nezaklaplo a nebylo by jak podporovat bohulibou činnost hospice. Pro každého, kdo si na webu www.cestadomu.cz/aukce požádá, je připraven unikátně zpracovaná katalog aukce 2015, která se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu v kostele sv. Anny od 19 hodin v Centru Pražská křižovatka. 

Snad i iniciátor obnovy tohoto místa, prezident Václav Havel, by měl z této smysluplné taškařice radost!