V představení věnovaném právě dětem účinkovali například Anna Slováčková, David Gránský, Felix Slováček ml., Michaela Kuklová, Michaela Nosková, Jana Zenáhlíková, Ernesto Čekan, Petr Macháček a další. V dětských rolích potom Kateřina Průšová,Filip Vlastník nebo Matyáš Kožíšek.
A jak na svá školní léta a rozdávání vysvědčení vzpomínají samotní herci muzikálu?

David Gránský: Co se týká prvního stupně, na to vzpomíná rád. Do školy se vracet nechci, měl jsem problém s matikou, fyzikou a chemií, proto jsem šel radši na konzervatoř, to bylo fajn. Ale později nebyly ty známky už tak dobrý. Na prvním stupni jsem byl v Irsku, to bylo príma.

Petr Macháček: Rozdávání vysvědčení sebou přinášelo očekávání a naděje, protože pokaždé dobře vykonané práci přicházela odměna v podobě dnů bezstarostného volna, které jsme s kamarády trávili někde venku. Škola byla jen taková nutná výplň mezi zimními a letními prázdninami. Podnikali jsme výpravy na lyžích, na kole, nebo třeba u vody s rybářskými pruty. Takže když se řekne rozdávání vysvědčení, tak mě automaticky napadnou prázdniny, kamarádi a dobrodružství.

Děti jsou pro autora inspirací i motivací

V muzikálu je kromě dospělých postav i řada postav dětských. Propojení dětských herců s herci dospělými působí na dětského diváka doslova magicky a leckteré dítě se ztotožní s postavičkou rozdováděné myšky z konvičky nebo jemné malé Alenky. Ale jak to v představení, ve kterém vedle špičkových muzikálových herců pobíhá banda dětí, vlastně funguje?

„Práce s dětmi a pro děti je rozhodně náročná, ale je to taková přidaná hodnota. Důvod proč to člověk dělá. Moji rodiče se tvorbě pro děti věnují celý život a mají hodně zkušeností a děti je často inspirovaly. Děti jsou náročný divák, a je těžké pro ně cokoliv vytvářet. Myslím, že nám se to daří a to nejen pro ně psát, ale i s nimi na jevišti pracovat. Děti v hledišti pak opravdu krásně reagují na děti na jevišti. Jsou pro ně leckdy většími hrdiny, než dospělí." říká producentka muzikálu Lenka Pixová.

Pro nejmladší herce je důležitá podpora starších kolegů 

„Ve scéně s konvičkou jsem měl strach, že se se mnou ta konev převrátí. Naštěstí David Gránský, který hraje Kloboučníka, mi vždycky se vším pomůže a tak se při hraní nebojím." prozradil osmiletý Filip Vlastník, který v muzikálu ztvárňuje jednu z dětských rolí.

Představitelka hlavní dětské role, Kateřina Průšová, ještě doplňuje: „Myslím, že pro děti v muzikálu je důležité vidět i to, že herci jsou skromní a navzájem se podporují a podporují i nás. Mě osobně nejvíc podporovaly velké Alenky (Anička Slováčková, Míša Sejnová a Brigita Cmuntová), protože jsou s námi na jevišti od začátku do konce představení, a tak si navzájem pomáháme. Vlastně jsou pro nás velkými vzory."

Felix Slováček ml.: „Děti jsou moc šikovné, pilné, zvykly si mít disciplínu, a dělá se mi s nimi příjemně. Mají dobré vedení."

Petr Macháček: „Jsou to kolegové, kteří se od nás učí řemeslu, a my se učíme od nich bezstarostnosti. Dětství je totiž, když už mluvíme o Alence, takový kraj zázraků, kterým si každý prošel a který každý z nás v sobě má. S dětmi je ale i fajn zábava! Můžete od nich zjistit, aniž byste se jich ptali, spoustu zajímavých věcí, na které ani google nestačí. Jsou to prima kamarádi, kteří vás neustále překvapují svou spontánností a upřímností."

Děti měly velkou radost ze setkání s dětskými herci

Energie, která jde z dětských herců, podpořená skvělými výkony všech ostatních, je jedním z pilířů úspěchu Alenky . Toto propojení skvěle zafungovalo i na představení věnované dětem z dětských domovů.

Děti měly velkou radost ze setkání právě s dětskými herci a už teď se mohou těšit na muzikál Kapka medu pro Verunku, se kterým děti z domovů oslaví další vysvědčení, tentokrát na konci školního roku.

Pilné děti mohou získat volnou vstupenku na muzikál

Produkce Pixa-pro si pro nejpilnější žáky připravila odměnu v podobě volné vstupenky na představení muzikálu Alenka v kraji zázraků. Volnou vstupenku na představení 5. února od 15 hodin v divadle Hybernia může získat každý, kdo se prokáže pololetním vysvědčení z letošního školního roku na kterém budou samé jedničky.