Chápete motivace hlavních aktérů současné hry o sestavení pražské koalice? Může se zdát logické, že na jedné straně koalice Spolu nechce být dotlačena do pozice menšinové síly a na straně druhé Piráti nechtějí dopadnout jako ve Fialově vládě - jako takový apendix…
Neumím posoudit, zda jsou Piráti ve vládě apendix, nesedím tam, ale Ivan Bartoš má významný a silný rezort. V Praze je situace jiná. Piráti určitě volby v naší metropoli nevyhráli. Vezmeme-li do úvahy, že měli obrovskou výhodu 4 let ve vedení města, tučný rozpočet a ještě k tomu křeslo primátora, tak si spíše myslím, že volby prohráli. Nemohou si tedy klást podmínky. Respektive mohou, ale není to moc chytré a už vůbec ne taktické. Zdá se mi, že se odcházející primátor Hřib chová tak trochu jako slon v porcelánu. Spolu má několik možností, jak vytvořit stabilní vládu v Praze, a to ať už s Piráty anebo bez nich. Pokud pomineme ideologické předsudky, tak programovou shodu má vlastně větší s ANO než s Piráty. Komunální politika je vždy více o programu než o ideologii. A to i v Praze, byť rozumím přání Petra Fialy, aby pokud možno alespoň Praha kopírovala půdorys vládní koalice.

Jaké má povolební konstelace v Praze vyústění, když obě stěžejní strany působí tak neústupně? Bude nakonec Spolu vládnout s ANO? Nebo vývoj dospěje k novým volbám?
Předčasné volby si dovolím vyloučit. K těm určitě nedojde. Vyjednavači Spolu jsou zkušení matadoři a nakonec se s někým dohodnou. Významná je určitě programová shoda či alespoň programová blízkost a tato realita dává šanci i ANO a Patriku Nacherovi. Koneckonců, on je také tak trochu vítěz voleb, vždyť má a bude mít v pražském zastupitelstvu nejvíce zastupitelů - počítáno za jednu politickou stranu. Zajímavým krokem je podepsaná alianční smlouva mezi Piráty a Prahou sobě. Přichází ale pozdě. Kdyby to pánové udělali před volbami, možná mohli být vítězi voleb oni. V tuto chvíli je to skoro poukázka na cestu do opozice. Osobní antagonismy mezi konkrétními politiky nelze přehlédnout. Když vás prostě v komunální politice někdo podvede, podrazí, 4 roky dělá vše proti vám, tak jak mu pak můžete věřit při případné koaliční spolupráci? Nemůžete. To by přeci bylo strašně naivní. Úplně chápu averzi řady členů pražské ODS vůči panu Čižinskému a Praze sobě.

Vy jste se svého času nezdráhal přizvat menší strany do městské rady, byť jste s ODS vyhráli volby s více než padesátiprocentním ziskem. Měla by ale v současné situaci nějaká forma maximálně široké koalice pro město smysl (když chybí ona dominantní síla)?
To je dobrá otázka. Muselo by dojít nikoliv k politické dohodě, ale především k programové shodě. To si myslím, že téměř není možné, protože Praha sobě chce jezdit na kole, Piráti na koloběžkách či elektroběžkách a Spolu chce, aby se už konečně jednou provždy dokončil nadřazený dopravní skelet a auta se buď dostala pod zem anebo za město v případě nákladní a tranzitní dopravy. Tak jako tomu je v každé civilizované evropské metropoli.

Nemohl by prolomit zatvrzelost Pirátů a Spolu nějaký originální kompromis třeba v podobě shody na Petru Hlaváčkovi za STAN jako primátorovi?
Jakkoliv mám Petra Hlaváčka rád, tak k tomu také nejspíše nedojde. Důvodem proto není jenom počet mandátů STANu, ale také předvolební malér v korupční kauze Dozimetr. Samozřejmě je naprosto neuvěřitelné, jak se od korupce v Dopravním podniku odstřihl primátor Hřib a také Praha sobě. Primátor nese plnou odpovědnost za řízení největší městské organizace, jakou je Dopravní podnik a stejně tak Praha sobě, která dokonce dopravu měla ve svém portfoliu. Je pro mě fascinující, že si Zdeněk Hřib dovolí kádrovat Spolu kvůli panu Wolfovi z KDU a jeho vyšetřování, když řídil město v době největší korupční kauzy v novodobých dějinách Prahy.

Rozumíte tomu, proč Spolu, potažmo ODS trvá na nominaci Bohuslava Svobody do pozice primátora? Z vlastního pozorování zastupitelstev z minulých let mohu potvrdit, že vůbec nepůsobil jako lídr. A s kýmkoliv mladším 60 let jsem se o něm bavil (bez ohledu na jejich politické preference), tak nikdo nebyl nadšený z představy Svobodova comebacku…
Lídr je lídr. Rozhodly o tom primárky a přinejmenším ODS je stranou, která vnitrostranickou demokracii vždy ctila. Také jsem slyšel od svých vrstevníků i „mlaďochů“, že kdyby ODS a Spolu vygenerovala ze svého středu dynamického, charismatického lídra, tak mohla mít o 5 mandátů více. Ale kdyby jsou chyby, žijeme v realitní skutečnosti. Primátorem bude Bohuslav Svoboda. Jeho velkou výhodou je fakt, že tlumí agresivitu „vlčáků“, kteří stojí za ním. Může za to jistě jeho lékařská profese, ale také věk a životní zkušenosti.

Vidíte v současné pražské ODS nějaké výrazné osobnosti, které by mohly nebo měly být výše, než jsou?
O mě moc nejde. Rozhodující je, že takové osobnosti neviděla pražská ODS před primárkami. Jistě, mohla si dát práci s tím je hledat a snad i najít, což nejspíše neudělala. Jestli já vidím kolem sebe výrazné osobnosti? Ale jistě. Ale musí si probít cestu na čelo pelotonu. Je to jako při Tour de France. Když na to máte, tak jednu etapu či celou Tour vyhrajete. Myslet si, že to mohou udělat ti druzí za vás? To je pitomost. Je-li někdo charismatický lídr, tak si cestu na vrchol najde.

ODS „posbírala“ po těchto volbách mnoho křesel starostů městských částí. Máte z této „modré cunami“ radost? Jaký je Váš momentální vztah k této straně?
Ano. Mám radost. Mezi starosty je řada mých přátel. I docela blízkých, kterých si velmi vážím a úspěch jim přeji. Za modrou tsunami to ovšem nepovažuji. Tsunami bylo, když ODS vyhrála v Praze v roce 2006 s 54 procenty. Tehdy jsem moc dobře věděl, že tato „sláva“ mě dříve či později zahubí. Proto jsem také do rady pozval „malé strany“, jak jste se ptal dříve. Krotit „rozdivočelé zvíře“ po takovém vítězství byla jedna z mých největších životních zkoušek.

Co bude Praha v následujících letech nejvíc potřebovat? V jakých oblastech vidíte největší "manko"?
Praha především potřebuje začít žít normálním politickým životem. To znamená, že musí ustát politické tahanice a politici musí začít „něco dělat“ a nejenom si hrát na to, že něco dělají. Deset let se v Praze nic nepostavilo, projektově nepřipravilo. Je to stará písnička. Chybí okruhy, tunely, radiály… Chybí rozumné investice do ochrany životního prostředí. Nic hezkého se v Praze nepostavilo. Těším se na Masaryčku se Zahou Hadid. A také na Hlaváčkův nový „koncertní chrám“. Největší manko je ovšem právě ukryto v budoucím „manku“.

Máte obavy o městské finance?
Praha je takový „nezřízený jedlík“. V roce 2010 byl rozpočet běžných (mandatorních) výdajů cca 30 miliard korun. V roce 2021 Praha „prožrala“, omlouvám se za tvrdost výrazu, více než dvakrát tolik. To je skandální. Je to podle mě trestný čin „škody velkého rozsahu při správě cizího majetku“. A to je dílo také primátora Hřiba. Praha musí začít především šetřit. Chovat se s péčí řádného hospodáře. Vždyť jsme na počátku hluboké a bohužel dlouhé ekonomické a energetické krize.

Pochválil byste za něco dosluhující koalici? Z viditelných věcí by to mohlo být např. zlepšení některých veřejných prostranství v centru…
Není, bohužel, moc za co chválit odcházející radní Prahy. Ale chválím rád, tak pochválím alespoň Milenu Johnovou. Starala se skvěle o sociální problematiku v hlavním městě. Na dálku jí alespoň touto cestou chci poděkovat.

Čím se teď živí a zabývá Pavel Bém, jestli to není tajné?
Nemám žádné tajnosti. Je mi skoro šedesát a cítím se na šestnáct. Lezu stále po horách. Sbírám houby. Raduji se z každého hezkého zážitku, z každého vybarveného podzimního listu. Mám rád svoji práci, pracuji jako psychiatr, psychoterapeut, rodinný terapeut a vysokoškolský pedagog a supervizor na několika místech mému srdci blízkých. Hodně mě zajímá problém, jak v dnešní době plné strachu, očekávání nejisté budoucnosti a traumat pracovat s psychickými problémy, které neumíme řešit prášky. Koneckonců, psychiatrie neumí řešit etiologii neboli hledání příčin naprosté většiny závažných psychických poruch. Na rozdíl od většiny jiných oborů medicíny. Farmakorezistentní deprese, posttraumatická stresová porucha, poruchy příjmu potravy, závislosti, statisticky významný nárůst sebevražd a pokusů o sebevraždu mezi dospívajícími a mladými lidmi… Ano, tím vším se zabývám. A spolu s kolegy hledám…