Naše planeta je obklopena systémem magnetických polí nazývaným magnetosféra, jenž je nezbytný pro udržení života na Zemi. Vnitřní magnetismus vytváří kolem povrchu Země pole, které poskytuje ochranu před škodlivým slunečním či kosmickým zářením a také před erozí atmosféry slunečním větrem. Magnetosféra tak chrání všechny živé organismy před potenciálně nebezpečnými vlivy z vesmíru.

Přestože je tedy magnetické pole pro život na Zemi nesmírně důležité, nejde o něco, co by lidé mohli běžně slyšet. To nyní změnili odborníci z Technické univerzity v Dánsku. Ti se rozhodli zkoumat magnetické signály měřené družicovou misí Evropské vesmírné agentury a jejími satelity Swarm, které od roku 2013 zkoumají magnetické pole Země. Jak informuje server Business Insider, tyto signály se Dánům podařilo převést do zvukové podoby.

Výsledkem jejich projektu je pětiminutová audio nahrávka, která zahrnuje strašidelné vrzání a praskání, i zvuky ne nepodobné hlubokému dýchání, ze kterých mnohé vesmírné nadšence doslova mrazí.

| Video: Youtube

„Podařilo se nám získat data ze 100 tisíc let trvajícího kolísání magnetického pole a převést je do zvukové podoby. To, co nyní slyšíte, jsou pohyby pozemského magnetického pole,“ vysvětlil hudebník a koordinátor projektu Klaus Nielsen z Technické univerzity v Dánsku. 

„Dunění magnetického pole je současně doprovázeno zvukovým zobrazením geomagnetické bouře, která vznikla v důsledku sluneční erupce 3. listopadu 2011. Celá nahrávka skutečně zní dost děsivě,“ doplnil Nielsen.

close Umělecké znázornění magnetického pole planety Země. info Zdroj: Profimedia zoom_in Umělecké znázornění magnetického pole planety Země.

Podle serveru SciTechDaily je skutečně pozoruhodné, že tento zvukový klip představuje zvuky magnetického pole generovaného zemským jádrem při jeho interakci se sluneční bouří.

„Přestože vizuální zobrazení nabitých částic ze Slunce interagujících s magnetickým polem Země můžeme už nyní sledovat ve formě polární záře, skutečně slyšet interakci magnetického pole se slunečními větry je úplně jiný zážitek,“ komentují autoři na webu.

Dunění zemského magnetického pole autoři projektu minulý týden třikrát denně vysílali na náměstí Solbjerg v dánské Kodani. Využili k tomu 32 reproduktorů zakopaných do země. Každý z nich přitom představoval jiné místo na Zemi a ukazoval, jak magnetické pole kolísalo za posledních 100 tisíc let.

Strašidelná nahrávka se tak v dánském hlavním městě stala zajímavým doplňkem k období před Halloweenem. Záměrem však podle tvůrců instalace není lidi vyděsit, ale spíše jim připomenout, že magnetické pole existuje a ačkoli jeho dunění trochu znervózňuje, je na něm závislá existence veškerého života na Zemi.

| Video: Youtube

„Tento projekt vznikl kombinací umění a vědy. Máme díky němu k dispozici základní nízkofrekvenční stopu, která pokrývá jádro pole, a získali jsme také vysokofrekvenční nahrávku, která představuje událost sluneční erupce. Když tyto zvuky posloucháme, můžeme slyšet, jak síla pole během let kolísala nahoru a dolů,“ neskrývá nadšení Nielsen.

Magnetické pole Země je indukované magnetické pole v určitém prostoru okolo planety, ve kterém působí magnetická síla generovaná geodynamem uvnitř Země. Magnetické pole Země sahá až sto tisíc kilometrů daleko od planety. Na přivrácené straně ke Slunci je ale vlivem slunečního větru zmáčklé a na odvrácené pro změnu protáhlé. Jde o důležitý jev pro ochranu pozemského života na povrchu. Vizuální zobrazení nabitých částic ze Slunce interagujících s magnetickým polem Země můžeme sledovat ve formě polární záře.

close 3D vykreslení magnetického pole planety Země. info Zdroj: Profimedia zoom_in 3D vykreslení magnetického pole planety Země.