KDY: Až do 3. 10., denně kromě pondělí 11-18 (víkendy 10-18)
KDE: Czech Photo Center, Seydlerova 2835/4, Praha 5
ZA KOLIK:

Na fotografiích je zachycen vývoj Centra Paraple, ale především představuje veškeré aktivity, které se s Parapletem pojí a neodmyslitelně patří k jeho chodu. Jedná se o sportovní kurzy během zimního i letního období, sociální rehabilitace, ergoterapie, fyzioterapie, ale i mnohé kulturní akce aj. Stejně tak poodkryjeme, které osobnosti Paraple provází v průběhu let a kdo je neochvějně věrný po celou dobu fungování této organizace. 

Každý rok dojde k poškození míchy a k ochrnutí u asi 280 lidí v České republice. Téměř 1/3 z nich se stane novými klienty Centra Paraple. K úrazům dochází nejčastěji při sportu, skocích do vody, dopravních nehodách nebo následkem pádu, k onemocněním poškozujícím míchu patří např. záněty a nádory míchy, cévní onemocnění a další. Průměrný věk lidí s poškozením míchy je 50 let, přičemž 70 % postižených jsou muži. 

Tomáš Lisý (1979), fotograf

Do Centra Paraple poprvé přišel v roce 2000. Jako aktivního sportovce ho zaujali lidé, kteří se perou o svůj život a jeho podobu, i ti kolem nich. Setkání se sportujícími vozíčkáři tak výrazně formovalo jeho následné směřování. S Centrem Paraple brzy navázal užší spolupráci jako fotograf a později i na poli sportovních aktivit. 
Tomáš nikdy nevydrží sedět na jedné židli. Několik let působil v roli předsedy Sportovního klubu vozíčkářů Praha. Následně, v roce 2011 zakládá spolek SPORTABILITY, ve kterém dodnes s partou přátel věnuje sportu handicapovaných lidí, kterým tak pomáhá nalézt cestu k aktivnímu způsobu života. Jako trenér lyžování připravoval mnoho českých reprezentantů na mezinárodní závody a paralympiády. 
Tomáš sám aktivně závodí v běžeckém lyžování a triatlonu a již od mládí je nadšeným horolezcem. Ve své profesi fotografa se Tomáš specializuje na dokumentární a sportovní fotografii, často fotografuje také architekturu.