KDY: Denně od úterý do neděle, 14.00–19.00
KDE: Galerie Kooperativy, Pobřežní 21, Praha 8
ZA KOLIK: Zdarma

Umělecká sbírka Kooperativy vznikla krátce po založení stejnojmenné pojišťovny s cílem sbírat a vystavovat díla českých umělců. Od počátku je systematicky budována a zhodnocována pod vedením uměleckých poradců. Díky této péči vznikla rozsáhlá sbírka českého umění. V současnosti zahrnuje 3 000 obrazů, kreseb, grafik, plastik i dalších předmětů.

Galerie Kooperativy je největší soukromou galerií v Praze. Nachází se v karlínské centrále pojišťovny (Pobřežní 21, Praha 8), jejíž třetí patro bylo při výstavbě pro tyto účely upraveno. Brzy se stala přirozenou součástí zaměstnanecké zóny, ale i veřejně přístupné části budovy s kavárnou určenou běžným návštěvníkům. Snahou zřizovatelů je plynule prolnout pracovní život s osobním v jakési symbióze, která má vytvořit nevšední atmosféru.

Galerii každoročně navštíví několik tisíc návštěvníků. Pojišťovna Kooperativa letos slaví 30 let od svého založení. Součástí oslav je i výstava Mistři českého malířství. Na její shlédnutí už máte jen něco málo přes dva měsíce. Otevřeno je od úterý do neděle od 14 do 19 hodin. Vstup je zdarma.