KDY: 14. října až 2. listopadu, od úterý do soboty 15-18
KDE: Invalidovna (západní křídlo), Sokolovská 136/24, Praha 8

RE_SHAPE/D je výsledkem roční práce šestice gymnaziálních studentů, která žije uměním. Nově si zkouší roli kurátorů, protože jsou to oni a galerie současného umění, kteří často upozorňují na problémy dnešní doby. Tímto projektem se Marek, Klaudie, Sofie, Hubert, Róza a Matěj chtějí podílet na tvorbě témat soudobého umění. Za jeden z největších problémů postmoderní společnosti pokládají informační zahlcenost. Pod jedním pojmem (slovem) si každý představí jinou věc – jiný obraz. Studenti – kurátoři vám chtějí nabídnout různost obrazů, které si pod stejným slovem (názvem) představí informacemi a zkušenostmi nezatížené dítě a dospělý člověk – umělec.

 Myšlenka RE_SHAPE/D spočívá v tom, že na jednom konci stojí dílo současného umělce a na druhém výtvarná práce předškoláka nebo žáka prvního stupně ZŠ. Jediná informace, na základě které děti tvoří, je právě slovo – název díla. Budete tedy moci srovnat dvě velmi odlišné obrazové interpretace téhož. Součástí výstavy je film, který vznikal po dobu celého procesu. Natočili jsme postřehy dětí k daným uměleckým dílům a komentáře umělců k dětským výtvarným pracem.

 Jak vlastně tato myšlenka vznikla? Na gymnáziu da Vinci přicházejí studenti s návrhy na semináře. Jedním z nich byl Seminář umělecký provoz. V průběhu tohoto semináře studenti navštívili různé instituce a osobnosti pohybující se v oblasti výtvarného umění – galeristy, majitele soukromých galerií, aukční síně, umělce, kurátory a neziskové organizace, aby mohli na základě informací z praxe zrealizovat výstavu vlastní. Mimo roli kurátorů se však museli studenti stát i PR pracovníky, grafiky a v neposlední řadě crowdfundery, aby získali potřebné finance k uskutečnění výstavy.

 Výstavu RE_SHAPE/D podporují a svá díla zapůjčí: Krištof Kintera, David Böhm, Jiří Franta, Jiří Surůvka, Patrik Hábl, Marie Ladrová, Veronika Drahotová.

Více informací najdete na webu www.reshaped-cz.webnode.cz.