Předplatit Deník
Přihlásit

Téma Výročí sametové revoluce

Sametová revoluce je označení období revolučních změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na demokratické principy.

arrow_left 1 2 3 6 arrow_right