Petře se zhroutil svět. Nepoznávala se. Dlouho a pečlivě budovaný motivační systém nefungoval. Ráno nemohla ani vstát z postele. Zdravě se naštvat a překonat překvapivý zlom v životě jí pomohlo až několik sezení s psychologem.

Petřin příběh má šťastný konec díky pomoci pražské Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Ta právě slaví 50. výročí svého působení. Pomohla už 150 tisícům klientů a uskutečnila na 700 tisíc konzultací. „Není třeba doporučení, stačí se jen telefonicky objednat, služby jsou bezplatné,“ popsal vedoucí poradny Petr Šmolka.

Vztahy Pražanů rozvrací nevěra, ale i politika. Roli hraje i sociální neúspěch 

Za padesát let činnosti Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy prošly jejími dveřmi desítky tisíc lidí. Ročně její služby vyhledá přibližně 4000 lidí. „Iniciátorem kontaktu je přibližně v polovině případů žena, ve 30 procentech muž a ve dvaceti oba společně. U dalších zhruba 10 procent je iniciátorem instituce, například soud,“ uvedl vedoucí poradny Petr Šmolka. Přibližně 40 procent případů se poradně daří úspěšně vyřešit. Zařízení nově nabízí poradenství i ve znakovém jazyce, momentálně tak má tři zaregistrované neslyšící rodiny. 

Problém jménem komunikace

Do rodinných, ale i partnerských vztahů v metropoli stále často vstupuje problém v komunikaci. „Buď spolu nekomunikují, nebo se hádají, a nic mezi tím,“ popsal Šmolka. Už také neplatí, že pomoc vyhledávají zejména ti, kteří se potýkají s domácím násilím či alkoholismem. Dříve také do poraden posílal soud nezletilé snoubence, kteří spolu čekali dítě, takové případy se dnes už nedějí.

„V Praze například přibylo případů, kdy se rodiny obtížně vyrovnávají s tím, že ze so-ciálního hlediska nejsou tak úspěšní jako jejich známí. To může i vnášet spory mezi manžele,“ uvedl Šmolka.

Dramaticky také v metropoli přibylo množství nevěr či těhotných milenek. Na počet odhalení má podle odborníků vliv zejména moderní technologie jako například esemesky či sociální sítě. „Často se jedná o různé dlouhodobě neřešené problémy, které vyústí právě v nevěru,“ připomněl psycholog Jan Kulhánek z Psychoterapie Anděl. Začínají se také objevovat i klienti, kteří jsou mladší a zároveň jsou spolu kratší dobu.

Obecně se ale průměrný věk páru, který pomoc vyhledá, zvyšuje. To souvisí s celkovým trendem uzavírání svazků ve vyšším věku. „Také se jedná o lidi, kteří mají nadprůměrné vzdělání,“ dodal Šmolka. V posledních letech se také bodem sváru mezi partnery stává politika. „Zaznamenali jsme případy, kdy manžele či partnery rozdělil jiný politický názor,“ popsal Kulhánek.

close Infografika info Zdroj: Vztahy zoom_in

Rozdíly lze hledat mezi situací v Praze a na venkově. V mimoměstském prostředí totiž stále do určité míry převládá strach z využití manželských poraden, lidé to vnímají jako stigma a spíše hledají pomoc v anonymnějším prostředí.

„V Praze je mnohem větší otevřenost partnerů tyto věci řešit. Velkou změnou je to, že více pečují o duši i vztahy,“ vysvětlil psycholog Pavel Rataj.

Pražané objevují výhody manželství

V metropoli poslední roky počet rozvodů mírně klesá. například v roce 2016 se jich uskutečnilo přibližně o 250 méně než v roce předchozím. Podle odborníků ale je předčasné hodnotit tuto tendenci výrazně pozitivně. Možné ale je, že Pražané pomalu objevují výhody manželského svazku. „Faktem je, že sezdané páry se více snaží problémy nejdříve řešit a teprve poté se třeba rozcházet,“ připomněl Kulhánek.

Dalším z faktorů může být i to, že obyvatelé metropole mají vyšší vzdělání než ve zbytku republiky, a ti se obecně rozvádějí méně častěji.