Tradiční metody práce s autisty jsou většinově založené na strukturovaném režimu a piktogramech. „Problémem totiž bývá hlavně komunikace, piktogramy ji usnadňují," popisuje Barbora. Snahou standardní výuky je učit autisty fungovat v „našem světě".

Inovativní metoda 

Metoda Son Rise je inovativní v tom, že se pokouší naopak proniknout a pochopit autistický svět. „Sledujeme motivace dítěte, napodobujeme jeho činnost, navazujeme oční kontakt," vyjmenovává Barbora. „Mám pocit, že to je to, co autistické děti potřebují," dodává.

V rodině s cizokrajným příjmením Chuecos funguje více dobrovolníků. Vždy je s Ángelem jeden z nich. Důraz klade hlavně na komunikaci a snahu o socializaci chlapce.

Od praxe k dobrovolnické ceně

Cesta Barbory Hevákové k dobrovolnické práci byla poměrně přímočará. Při studiu speciální pedagogiky hledala cesty, jak získat více praxe. „Po prvním ročníku jsem věděla, že mě studium baví, ale zároveň jsem měla dojem, že potřebuji získat nějakou další praktickou zkušenost," popisuje své studium mladá maminka.

Zaujal ji autismus, zejména proto, že se o této problematice nikdy příliš nemluvilo. „Vždy mi to přišlo jako tajemné téma," komentuje. Na internetu pak objevila inzerát rodičů malého Ángela, kteří hledali pro svého syna dobrovolníka. „Zaujalo mě, že se text jmenoval Díváme se na autismus jinak," uvádí.

DOBROVOLNICKÁ PRÁCE v rodině Ángela spojila cesty Barbory Hevákové (vpravo) a Michaely Dvořákové (vlevo).

Na začátku stál inzerát 

Rozhodla se na inzerát odpovědět a začala do rodiny dvakrát týdně docházet. Rodiče Angela chtěli, aby se s ním pracovalo metodou Son Rise, kterou se Barbora tedy začala zabývat.

„Z počátku jsme se všichni učili za pochodu. Nejprve to bylo hlavně o seznamování, trávili jsme čas v jeho herně spolu s jeho rodiči, postupně jsme už byli sami," popisuje proces dobrovolnice. Díky této práci získala kontakty ve školce, kde později začala i učit.

„Ángel chodil do školky, kde si všimli, jak hodně se mění. Přes Ángelovy rodiče se dozvěděli o metodě Son Rise a začali ji také uplatňovat," vysvětluje Barbora. Výsledkem toho všeho bylo ocenění dobrovolnickou cenou Křesadlo v roce 2014. „Je to velmi příjemné, že jsem tuto cenu dostala, ale opravdovým oceněním pro mě je práce s Ángelem, zej-ména to, jak velký pokrok za tu dobu udělal," směje se dobrovolnice.

Díky rodičům chlapce Barboře a Ernestovi Chuecos absolvovaly i kurz metody Son Rise v Americe.

Žít přítomností 

Kroky Michaely Dvořákové k dobrovolnictví vedly oklikou. Po studiu obchodní školy začala pracovat na administrativní pozici, která ji nenaplňovala. „Nic mi to nedávalo, jen peníze, ale ty mi štěstí nepřinesly," popisuje svou situaci.

„Bralo mi to veškerou energii, přemýšlela jsem negativisticky," dodává. Vždy chtěla pracovat s dětmi, nicméně ji držel zpátky fakt, že neměla vystudovanou náležitou školu. Kromě změny v soukro-mém životě byl potřebným impulsem i nalezení inzerátu, v němž rodiče Ángela Barbora a Ernesto Chuecos hledali dobrovolníky.

Změnou musí projít i dospělí

„První dny byly pro mě hrozně zvláštní, jako kdybych přišla na jinou planetu, na níž jsem se musela řídit jeho zákony," popisuje své první dobrovolnické zkušenosti. „Časem jsem mu začala ukazovat i tu mou planetu a to, že i na ní je krásně," směje se Michaela.

Práce s Ángelem se pro ni stala velkou motivací pro vlastní osobní změnu. Nejprve to byla výpověď v práci, následovalo absolvování kurzu pedagoga volného času, krátkodobá zkušenost v zahraničí, studium jazyků a práce asistence pedagoga.

„Z mého slovníku pomalu mizelo slovo ne, naučila jsem se žít přítomností," vysvětluje. Metoda Son Rise totiž podle ní požaduje změny nejen po dítěti, ale i po dospělém. „Když neprojde změnou dospělý, jak bychom to mohli čekat od dítěte?" komentuje.

Dobrovolnictví jako motivace 

Zkušenost dobrovolnické práce se oběma stala motivací pro vlastní změny v životě. Díky rodičům Ángela dostaly možnost absolvovat kurz metody Son Rise v Americe a obě se shodují, že v budoucnu by se chtěly vydat směrem, který by jejich zájem o tuto metodu a autismus spojil.

„Práce dobrovolníka změnila můj způsob myšlení. Díky ní dokážu mnohem lépe akceptovat své okolí. V budoucnosti bych se ráda věnovala logopedii. Ideálně právě se spojitosti s autismem a metodou Son Rise," popisuje Barbora. „Pro mě byla práce s Ángelem tím správným podnětem k životní změně. Kam se vydám dál, ještě nevím, ale určitě to bude práce s dětmi," dodává Michaela.

Metoda Son RiseSon Rise je program domácího vzdělávání autistů. Představuje alternativní přístup, který byl vyvinut v Americe. Funguje na základě dobrovolníků, kteří do dané rodiny dochází a s dotyčným pracují. Mezi základní principy metody patří vytvoření láskyplného prostředí a snaha proniknout do světa autisty skrz následování a nápodoby jeho činnosti. Metoda klade důraz na komunikaci a socializaci.

Barbora Hevákovástuduje speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii
za dobrovolnickou činnost dostala v roce 2014 ocenění Křesadlo
je na mateřské dovolené

Michaela Dvořákovávystudovala obchodní školu a kurz pedagoga volného času
díky dobrovolnictví změnila profesi a pracovala jako asistent pedagoga

Čtěte také: Veronika B. Milotová: Látkové plenky jsou v Praze módním trendem