Motto: „Chtěl jsem být partyzánem, ale ve vězení jsem si uvědomil, že vraždění není řešení. Stal jsem se knězem“

Pro přechod zvolil Knížecí Pláně 

Mons. Karel Jaroslav Fořt se narodil 8. listopadu 1921 v Rožmitále pod Třemšínem, ale kvůli otcově pracovnímu místu u četnictva vyrůstal v Jihočeském kraji. Zde vstoupil do Skauta, vystudoval gymnázium, byl zajat a vězněn gestapem. Právě během ročního pobytu ve vězení se rozhodl, že bude studovat na kněze. Ještě během studií byl totálně nasazen v železárnách Hermanna Göringa v Linci. Po konci války a návratu do ČSR dostudoval teologii, byl vysvěcen na kněze a nastoupil na faru do Vimperku.

Po umučení číhošťského pátera Josefa Toufara a zmaření monstrprocesu s církevním hodnostářem, dostal informaci, že monstrproces může být veden proti němu a jeho kolegům z fary. Neváhal a spolu s dalšími dvěma knězi utekl do Německa. Pro přechod zvolili Knížecí Pláně.

Působil v Alžírsku 

„Jeden šel vpředu, aby se mohli ostatní stáhnout, kdyby ho chytli. Já šel zrovna první, když jsme přicházeli k potůčku, který byl hranicí mezi Německem a ČSR. Najednou ze tmy vyběhla srnka. Lekli jsme se, ale také jsme věděli, že tam nejsou esenbáci. To by srnka utekla. No a tak jsme přešli a večer už jsme spali u Američanů v Mauthu,“ vypráví Karel Fořt. Ráno pak putovali k dalším výslechům do Grafenau a následně do československého uprchlického tábora Valka u Norimberku. Odtud se vimperští kněží vydali na další pouť, která vedla přes Štrasburk do Marseille a lodí na misie do Alžírska.

V Alžírsku působil mezi francouzskými, italskými a španělskými křesťany v městečku Batna na okraji Sahary a dojížděl do vzdálených oáz – Makbaonu a Bariky. Mezi kolonisty i Araby si našel mnoho přátel. Poklidný život ale neměl dlouhého trvání. V roce 1954 zahájila alžírská Fronta národního osvobození (FNO) partyzánskou válku za vytvoření suverénního Alžírska, nezávislého na francouzských kolonistech.

Francouzská vláda ustoupila 

Její součástí byl strašlivý teror namířený nejen proti Evropanům, ale i arabským civilistům, kteří vzbouřence nepodporovali. „Když jednou (vzbouřenci) přepadli vojenskou hlídku mladých kluků, kteří tam čerstvě nastoupili, sebrali z vesnice arabské ženy a děti, aby se podílely na mučení zajatců – musely jim vypichovat oči, uřezávat přirození a podobná zvěrstva. Teroristé tím chtěli vyvolat odvetu armády, která by pak dopadla i na obyčejné lidi a budila v nich nenávist vůči Francouzům,“ vzpomíná Karel Fořt, jenž je přesvědčen, že jedním z viníků nelidského počínání FNO byl Sovětský svaz.

Po zdlouhavých bojích nakonec francouzská vláda ustoupila a na základě tzv. Évianských dohod uznala nezávislost Alžírska a stáhla své ozbrojené jednotky. „Nejprve jsem musel utíkat před komunisty z Československa a v roce 1962, kdy podepsali Francouzi s Frontou národního osvobození v Evianu dohody o odchodu kolonistů z Alžírska, jsem musel odejít znovu,“ vzpomíná pamětník.

V Rádiu Svobodná Evropa 

Karel Fořt se tak natrvalo dostal do Mnichova, kam před tím jezdil na návštěvy za svým přítelem, knězem a redaktorem Rádia Svobodná Evropa Alexandrem Heidlerem. V Mnichově se staral o české emigranty a sloužil české mše v kostele sv. Štěpána. Když Alexandr Heidler v roce 1980 zemřel, přešel Karel Fořt na jeho místo do Rádia Svobodná Evropa, kde měl na starosti pořady o náboženství a přímé přenosy českých bohoslužeb.

Na chodbách „štvavé vysílačky“, jak nazývala vysílání Svobodné Evropy komunistická propaganda, se potkával se spisovatelem Janem Čepem, básníkem Ivanem Divišem, Pavlem Tigridem a Karlem Krylem. 

O Karlu Krylovy 

„I když byl (Kryl) malé postavy, nešlo ho přehlédnout,“ říká Karel Fořt a vzpomíná, že Karel Kryl byl vůbec dost rázovitá postava: „Karel (Kryl) psal často pod vlivem toho, co ho bezprostředně oslovilo nebo naštvalo. Když se například zlobil na ředitele Svobodné Evropy, místo žádané nové písně napsal popěvek o tom, jak si (ředitel) jezdí do Egypta na dovolenou.“

Pro Svobodnou Evropu pracoval Karel Fořt až do roku 1995. Dne 28. října 2012 mu prezident Václav Klaus propůjčil Řád Tomáše Garriguea Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Dne 21. ledna 2016 odešel na věčnost a je pochován v Práchni u Horažďovic.

Alžírská válka o nezávislost
Alžírská válka o nezávislost byla vedena alžírskými nacionalisty proti francouzské kolonialistické vládě. Po mnohaleté vnitropolitické eskalaci vznikla v říjnu roku 1954 zastřešující odbojová organizace Fronta národního osvobození (FNO), která začala operovat 1. listopadu téhož roku a rozpoutala na příštích 8 let guerillovou válku proti Francii. Během války podnikali alžírští nacionalisté diverzní útoky, na které francouzské jednotky reagovali brutálními metodami. Během této války Francie mimo jiné vyzkoušela svojí první atomovou bombu. Stalo se tak 13. února 1960 blízko jihoalžírského města Reggane, které se nachází u hranic Mali a Nigeru. Nezávislost Alžírska, kterou francouzská vláda dlouhá léta nechtěla dopustit, byla z velké míry podpořena celonárodním francouzským referendem, na základě kterého prezident Charles de Gaulle přistoupil na vyjednávání s FNO. Po uzavření tzv. Évianských dohod dosáhlo Alžírsko oficiálně nezávislosti dne 5. července 1962.

O projektu Příběh pamětníkaCílem cyklu Příběh pamětníka je připomenout čtenářům nedávnou minulost formou svědectví a krátkých příběhů pamětníků, které se vážou k důležitým momentům 20. století. Cyklus vzniká ve spolupráci se společností Post Bellum, která dlouhodobě sbírá výpovědi pamětníků a spravuje portál www.pametnaroda.cz.