V hale zaplněné paletami s průmyslovým papírem až téměř ke stropu začalo hořet osvětlovací těleso – a vznítil se i uskladněný papír. Nešlo o velký oheň, ale silně dýmající – a hasiči se k němu museli obtížně šplhat pomocí nastavovacích žebříků. Trojici zaměstnanců, kteří v hale pracovali, se nic nestalo; stačili včas odejít.

Čtěte také: Hořící maringotku hasiči uhájili