Hasičům zasahujícím v dýchací technice se podařilo požár rychle zlikvidovat; podzemní prostory budovy pak odvětrali pomocí dvou přetlakových ventilátorů. Hmotná škoda se odhaduje na deset tisíc korun.